Πρόσβαση στη βάση Gale Reference Complete

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων Gale Reference Complete ως το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου 2021). Αναλυτικότερα, παρέχεται πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών συνδυάζοντας υλικό αναφοράς και καλύπτοντας αρκετά επιστημονικά πεδία.

Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του ιδρυματικού δικτύου και των εξουσιοδοτημένων διευθύνσεων δικτύου και γίνεται μέσω των ακόλουθων συνδέσμων https://link.gale.com/apps/menu/grc?u=patras? και https://link.gale.com/apps/menu?u=patras.

Συστήνεται να γίνεται προσεκτική και ορθή χρήση του περιεχομένου κατά την περίοδο αυτή και πάντα να γίνεται μνεία της Gale Reference Complete κατά τη χρήση μέσω των αντίστοιχων βιβλιογραφικών παραπομπών.

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση σε πηγές του Gale

Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, στις ακόλουθες πηγές του εκδοτικού οίκου Gale:

  1. Liberty Magazine historical archive
  2. The Times Literary supplement historical archive
  3. American Fiction, 1774-1920

Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας http://www.galepages.com/patras.