Υποδομές & υπηρεσίες ερευνητικών δεδομένων από τον ΣΕΑΒ

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι φορείς χρηματοδότησης θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμόρφωση των επωφελούμενων με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης και ειδικότερα με την κατάθεση των ερευνητικών τους δεδομένων σε έμπιστα αποθετήρια.

Η απαίτηση αυτή για ένα έμπιστο αποθετήριο εκπληρώνεται με το εθνικό αποθετήριο ακαδημαϊκών ερευνητικών δεδομένων HARDMIN (Hellenic Academic Research Data Management Initiative), σκοπός του οποίου είναι η συγκέντρωση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων που δημιουργούνται από ερευνητές και ερευνήτριες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας. Στο εν λόγω αποθετήριο, όλα τα μέλη αυτών των Ιδρυμάτων μπορούν να συνδεθούν με τα διαπιστευτήριά τους και να αναρτήσουν εύκολα τα ερευνητικά τους δεδομένα.

Εικόνα με άτομο που κοιτάει δεδομένα και υπολογιστικό κώδικα

Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο, το οποίο θα διενεργηθεί μέσω Zoom, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. για τη χρήση του HARDMIN και για την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης δεδομένων.

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή.

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους ερευνητές και τις ερευνήτριες της χώρας, όμως είναι ανοικτό προς όποιον/α ενδιαφερόμενο/η, όπως το βιβλιοθηκονομικό προσωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων. Θα παρουσιαστούν, μέσω παραδειγμάτων, οι υπηρεσίες που προσφέρει το HARDMIN, όπως:

  • η απόθεση, η συντήρηση και αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια ενός ερευνητικού έργου.
  • οι ανοικτές άδειες χρήσης και η διάθεση των ερευνητικών δεδομένων προς άλλους ερευνητές και ερευνήτριες.
[Photo by charlesdeluvio on Unsplash]

Σεμινάριο χρήσης του αποθετηρίου ερευνητικών δεδομένων HARDMIN

Λογότυπο υπηρεσίας HardminΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη, 13/10/2022, στις 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο χρήσης του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ (HARDMIN), το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές και μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Το σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου μια ώρα και η παρακολούθηση θα γίνει κατόπιν εγγραφής στην ιστοσελίδα https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJIsfuGtpjwiEtda9hp-gA-NfSpUHCW3f5xr.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των ερευνητών και μελών ΔΕΠ σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του HARDMIN, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη διάδοση χρήσης του, την ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους αποθήκευσης των ερευνητικών δεδομένων και των αναγνωριστικών που τα συνοδεύουν, κ.ά.

Λίγα λόγια για το HARDMIN

Τα ερευνητικά δεδομένα είναι πολύτιμα για την πρόοδο της Επιστήμης και δη της Ανοικτής που αποτελεί πλέον το κύριο παράδειγμα και υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ με τις πολιτικές και πρακτικές του. Λόγω της αξίας τους πρέπει να διατηρούνται συστηματικά και συντεταγμένα, ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται μακροπρόθεσμα, μέσω της πρόσβασης και της δυνητικής επαναχρησιμοποίησής τους στο μέλλον. Η παρούσα πολιτική αφορά τα δεδομένα (αλλιώς γνωστά ως «ψηφιακά δεδομένα») που αποτίθενται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο Αποθετήριο Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ (HARDMIN – Hellenic Academic Research Data Management Initiative).

Αναγκαιότητα χρήσης του HARDMIN

Καθώς όλα τα ψηφιακά δεδομένα εξαρτώνται από το λογισμικό που χρησιμοποιείται κάθε φορά, ο κίνδυνος να αχρηστευθούν ή να χαθούν είναι πολύ πιθανός, εφόσον κατά κανόνα το λογισμικό εξελίσσεται ή/και καθίσταται παρωχημένο. Η αποθήκευση των δεδομένων και η διατήρησή τους πρέπει να εξασφαλίζεται με τη χρήση μηχανισμών backup και την προστασία από ψηφιακές ή φυσικές καταστροφές. Οι δύο παραπάνω συνθήκες διασφαλίζονται με τη χρήση του HARDMIN και της κεντρικοποιημένης υποδομής του ΣΕΑΒ. Σκοπός της λειτουργίας του κεντρικού αυτού αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων που δημιουργούνται από Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκούς των ελληνικών Πανεπιστημίων και η διάθεση τους με όσο το δυνατόν πιο ανοικτό και ασφαλή τρόπο.

Το αποθετήριο έρχεται να καλύψει την καίρια ανάγκη ασφαλούς φύλαξης και δημοσίευσης ερευνητικών δεδομένων της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας στην  έρευνα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ερευνητικών δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές ανά τον κόσμο, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ερευνητικού πεδίου στη χώρα μας και η υιοθέτηση ανταγωνιστικών πρακτικών στον στίβο των ερευνητικών προτάσεων και της επιστημονικής επικοινώνησης.

Η πρόσβαση και η χρήση του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων HARDMIN για απόθεση επιτρέπεται από όλους/ες τους ερευνητές/ριες που έχουν ενεργή σχέση απασχόλησης σε ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ. Σε περιπτώσεις, η πρόσβαση και η χρήση του HARDMIN για απόθεση μπορεί να επιτραπεί και σε μη ενεργούς/ες ερευνητές/ριες, σύμφωνα πάντα όμως με τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τον ΣΕΑΒ και σε άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με ιδρυματικούς λογαριασμούς, όπως αυτοί υποστηρίζονται από τα ομόσπονδα συστήματα εξουσιοδότησης στα οποία συμμετέχει ο Σύνδεσμος.