Οδηγός υπηρεσιών Ανοικτής Επιστήμης για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Horizon Europe

Ο οδηγός συμβατότητας Ανοικτής Επιστήμης με τις απαιτήσεις του προγράμματος Horizon Europe εξετάζει κάθε εδάφιο του πρότυπου συμφωνητικού που υπογράφουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι για την χρηματοδότηση των ερευνητικών τους έργων στο πλαίσιο του Horizon Europe και δίνει τις απαντήσεις που χρειάζονται ώστε να είναι απολύτως συμβατοί με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Παράλληλα δίνει τις κύριες αξιόπιστες επιλογές από εργαλεία που ενισχύουν το ελληνικό σύστημα Ανοικτής Επιστήμης και καθιστούν την ανοικτότητα του ελληνικού ερευνητικού έργου εφάμιλλη των άλλων χωρών. Ο οδηγός αυτός δεν έχει στόχο να εξαντλήσει τις έννοιες γύρω από την Ανοικτή Επιστήμη, αλλά δίνει γρήγορες και κατανοητές λύσεις και προτάσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό, καθώς και να βρείτε μια εκτυπώσιμη μορφή του, στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/horizoneurope.

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε από το προσωπικό της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ.

Οδηγός στα ελληνικά για την πλατφόρμα Open Research Europe

Λογότυπο Open Research EuropeΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/ διατίθεται μεταφρασμένος στα ελληνικά οδηγός για την υποβολή εργασιών στην πλατφόρμα πλατφόρμα Open Research Europe.

Η πλατφόρμα Open Research Europe δημιουργήθηκε για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης των αποτελεσμάτων της έρευνας διαφόρων θεματικών πεδίων, που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Horizon 2020». Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι ερευνητές/-τριες των οποίων η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το «Horizon 2020», μπορούν εύκολα να συμμορφωθούν ως προς τους όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβαση, οι οποίοι προκύπτουν από τη χρηματοδότησή τους. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δημοσίευσης, η οποία όχι μόνο δίνει την δυνατότητα διαμοιρασμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών γρήγορα, αλλά διευκολύνει και την ανοικτή και εποικοδομητική ερευνητική συζήτηση. Η έρευνα, η οποία υποβάλλεται στην Open Research Europe, δημοσιεύεται και στη συνέχεια υποβάλλεται σε ανοικτή ομότιμη κρίση έπειτα από πρόσκληση. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία καθίσταται γρήγορη, διαφανής και ανοικτή, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ερευνητικής δημοσίευσης.

Προς το παρόν μπορούν να υποβάλλονται εργασίες στις θεματικές περιοχές των Φυσικών Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας, Ιατρικών, Γεωπονικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Εργασίες που υποβάλλονται τώρα θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο 2021 που θα ανακοινωθεί επίσημα η λειτουργία της πλατφόρμας ORE.

Ο ελληνικός οδηγός εστιάζει στη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθείται, και στα κριτήρια, που θα πρέπει να πληροί η υποβολή προς δημοσίευση. Περισσότερες πληροφορίες για την Open Research Europe μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της πλατφόρμας, https://open-research-europe.ec.europa.eu/, της οποίας το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.