Έκδοση του Journal Citations Reports 2023

Η έκδοση Journal Citations Reports (JCR) 2023 για το έτος 2022 περιλαμβάνει πλέον τον δείκτη Journal Impact Factor (JIF) για όλα τα περιοδικά της συλλογής Web of Science Core Collection, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών από τα ευρετήρια Arts and Humanities Citation Index και Emerging Sources Citation Index. Διευρύνοντας την κάλυψη περιοδικών, όπως ανοικτής πρόσβασης, αλλά διατηρώντας τα υψηλά κριτήρια επιλογής περιοδικών, ο JIF αποτελεί πλέον έναν δείκτη αξιοπιστίας καθώς και μια μονάδα μέτρησης (measure) του ακαδημαϊκού αντίκτυπου σε επίπεδο περιοδικού. Επίσης, ο δείκτης JIF σε αυτά τα περιοδικά συνεπάγεται και τη διάθεση άλλων δεικτών, περιγραφικών δεδομένων και οπτικοποιήσεων που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να αξιολογούν καλύτερα ένα περιοδικό, όπως να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο και το κοινό ενός περιοδικού βλέποντας τα πιο πρόσφατα άρθρα και τις χώρες και τους φορείς εργασίας των συγγραφέων αυτών των άρθρων.

Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Λογότυπο "Web of Science"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2021.  Στην παρούσα έκδοση το Journal Citation Reports περιέχει περισσότερα από 21.000 περιοδικά, από 254 ερευνητικές κατηγορίες και 114 χώρες. Περιλαμβάνει:

 • 12.800 επιστημονικά περιοδικά θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών
 • 6.600 περιοδικά κοινωνικών επιστημών
 • 3.000 περιοδικά Καλών Τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών

Σε αυτή την έκδοση περισσότερα από 5.300 περιοδικά δημοσιεύουν όλο το περιεχόμενό τους μέσω Ανοικτής Πρόσβασης και σχεδόν 13.000 περιοδικά έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση ΑΠ στον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο. Παράλληλα, υπάρχουν 192 περιοδικά που έλαβαν για πρώτη φορά Journal Impact Factor.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας.

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στις υπηρεσίες της Clarivate

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On, SSO) για τις υπηρεσίες της Clarivate Web of Science και Journal Citation Reports. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, δίχως τη χρήση VPN. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε το “Institutional Sign In”.
 2. Επιλέξτε το GRNet Federation, την υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΔΥΤΕ για τον ΣΕΑΒ.
 3. Εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού και πατήστε “Αποδοχή”.
 4. Επιβεβαιώστε την ορθή πρόσβαση μέσω της εμφάνισης της ένδειξης “University of Patras” κάτω κεντρικά στην ιστοσελίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι εφικτή μέσω της συνδρομής του Πανεπιστημίου μας.

Νέα πλατφόρμα Journal Citation Reports από τον Μάρτιο 2022

Τον Ιούνιο του 2021 η Clarivate Analytics παρουσίασε ένα νέο περιβάλλον χρήσης για την πλατφόρμα Journal Citation Reports (JCR). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών και τα σχόλια χρηστών, η νέα πλατφόρμα διαθέτει ταχύτητα, νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο ενώ έχει βελτιωθεί η ευχρηστία και η προσβασιμότητα της. Η πλατφόρμα του “κλασικού” JCR θα πάψει να λειτουργεί στις αρχές Μαρτίου του 2022.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση των περιοδικών του Emerging Sources Citation Index (ESCI)™ και Arts & Humanities Citation Index (AHCI)™: Όλα τα περιοδικά στο Web of Science Core Collection και στα ESCI and AHCI περιλαμβάνονται πλέον στην πλατφόρμα JCR αριθμώντας 254 κατηγορίες.
 • Νέος δείκτης περιοδικών: Πρόκειται για έναν νέο δείκτη αξιολόγησης των περιοδικών, ο οποίος είναι διαθέσιμος για όλα τα περιοδικά στο JCR.
 • Περιήγηση σε μεγάλες ομάδες κατηγοριών: Δυνατότητα περιήγησης στις κατηγορίες του JCR ανά μεγάλες συλλογές διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι ερευνητές εντοπίζουν όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
 • Βελτιωμένη διεπαφή σύγκρισης: Διάθεση περισσότερων πληροφοριών ανά περιοδικό για αξιολόγηση και σύγκριση.

Στους επόμενους μήνες θα προστεθούν νέα χαρακτηριστικά όπως:

 • My Favorites: Δυνατότητα αποθήκευσης των αγαπημένων περιοδικών σε προσωποποιημένη λίστα κατά τη σύνδεση στην πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι οι Τρέχουσες Προσωποποιημένες Αναφορές (Current Custom Reports) δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.
 • Περιήγηση ανά Εκδότη και ανά Περιοχή: Αναζήτηση περιοδικών ανά εκδότη και χώρα/περιοχή.

Νέες εκδόσεις Journal Citation Reports και CiteScore

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών για το 2019 (2019 Journal Impact Factor). Η νέα έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία χαρακτηρισμού της πρόσβασης των δημοσιεύσεων (π.χ. Ανοικτής Πρόσβασης με άδειες Creative Commons), ενώ έχει επικαιροποιήσει τον κατάλογο των περιοδικών με την αφαίρεση 33 τίτλων που επέδειξαν πρακτικές τεχνητής αύξησης του δείκτη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παράλληλα δημοσιεύθηκαν στο Scopus οι αντίστοιχοι δείκτες CiteScore. Σύμφωνα με τους επιμελητές των δεικτών αυτών έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία παραγωγής τους και πλέον έχουν ενημερωθεί και των προηγούμενων ετών. Περισσότερα για τη μεθοδολογία μμπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας, ενώ το CiteScore παρέχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.