Δωρεάν πρόσβαση στις ενότητες JoVE Core, JoVE Science Education και Lab Manual

To JoVE (Journal of Visualized Experiments) παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση σε:

  • JoVE Core: περιέχει επιστημονικές έννοιες, οι οποίες οπτικοποιούνται για να μεγιστοποιηθεί η μαθησιακή αντίληψη
  • JoVE Science Education: περιέχει τις επιστημονικές βασικές αρχές με απλά και κατανοητά βίντεο σε 8 θεματικά πεδία
  • Lab Manual: περιέχει ολοκληρωμένα βίντεο για εισαγωγικά εργαστηριακά μαθήματα βιολογίας

Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα από βιντεό-άρθρο του JoVE.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή JoVE Core Bio

Η συλλογή JoVE Core Bio του επιστημονικού βίντεο-περιοδικού JoVE (Journal of Visualized Experiments) διατίθεται ελεύθερα προσβάσιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας https://www.jove.com/science-education/jovecore. Η συλλογή είναι οργανωμένη σε ενότητες και κεφάλαια και περιέχει βίντεο θεμελιωδών εννοιών υποστηρίζοντας την επιστημονική μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δοκιμαστική πρόσβαση στο Journal of Visualised Experiments

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διατίθεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών δωρεάν πρόσβαση στο JoVE Video Journal και σε όλες τις συλλογές JoVE Science Education, συνολικά 9.000 επιστημονικά βίντεο άρθρα και 690 εκπαιδευτικά βίντεο, μέχρι τις 18 Απριλίου 2019.

To JoVE (Journal of Visualised Experiments) παρέχει ποιοτικές λύσεις για την προώθηση της έρευνας και της επιστήμης με τη δημιουργία και τη δημοσίευση βίντεο επιστημονικών πειραμάτων από τα κορυφαία εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Ελεύθερη πρόσβαση σε JOVE Biochemistry, JOVE Cancer Research και JOVE Genetics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με αφορμή την προσθήκη τριών νέων ενοτήτων στο περιοδικό JoVE – Journal of Visual Experiments, ο εκδότης διαθέτει το περιεχόμενο των JOVE Biochemistry, JOVE Cancer Research και JOVE Genetics ελεύθερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016.

Δωρεάν πρόσβαση στο JoVE Science Education Chemistry

Το περιοδικό JOVE διαθέτει το περιεχόμενο της νέας του ενότητας JoVE Science Education Chemistry ελεύθερα προσβάσιμο έως τις 9 Μαΐου. Περιλαμβάνει 45 βίντεο-άρθρα, στα οποία προβάλλονται βασικά εργαστηριακά πειράματα και έννοιες στους τομείς της Γενικής, Οργανικής και Αναλυτικής χημείας.