Οδηγίες για τη δημιουργία αναγνωριστικών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ τα οποία καλούνται να δημιουργήσουν αναγνωριστικά σε υπηρεσίες επιστημονικού σκοπού έχει αναπτυχθεί ενότητα οδηγιών στη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://library.upatras.gr/support/identifiers. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά για τη δημιουργία λογαριασμού και διαχείρισης του ονόματος ή/και του προφίλ ενός συγγραφέα στις ακόλουθες πηγές:

Περαιτέρω υπάρχει πληροφόρηση για χρήση μόνιμων αναγνωριστικών σε τεκμήρια, όπως δημοσιεύσεις, μέσω DOIs και Handles καθώς και σύσταση για καθιέρωση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων αλλά και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτή προκύπτει και χρησιμοποιείται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

Έναρξη της premium υπηρεσίας διαχείρισης αναγνωριστικών ORCID

Η ΒΚΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει για την έναρξη της premium υπηρεσίας διαχείρισης αναγνωριστικών ORCID (ORCID ID), η οποία διατίθεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να δημιουργήσουν όλοι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωριστικό ORCID δηλώνοντας την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών email τύπου @upatras.gr). Όσοι έχουν ήδη ORCID αναγνωριστικό με διεύθυνση @upatras.gr δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Όσοι έχουν δημιουργήσει με διαφορετική διεύθυνση (π.χ. GMail ή ιδρυματική άλλου Ιδρύματος/Φορέα), συστήνεται να προσθέσουν στην εγγραφή τους τη διεύθυνση @upatras και να τη δηλώσουν ως πρωταρχική (primary). Όλες οι ενέργειες περιγράφονται στην σχετική ιστοσελίδα υποστήριξης https://library.upatras.gr/support/identifiers.

Η σημασία και, κυρίως, η ανάγκη δημιουργίας και χρήσης του αναγνωριστικού ORCID στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας, αποτυπώνεται συνοπτικά παρακάτω:

  • Ως ερευνητής μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν το αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο σας διακρίνει από άλλους ερευνητές με το ίδιο όνομα και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εγγραφές των δημοσιεύσεων σας.
  • Η χρήση του email @upatras.gr επιτρέπει τη συστηματική συλλογή των δημοσιεύσεων του Ιδρυματός μας.
  • Μπορείτε να συγκεντρώνετε πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (ενδεικτικά Scopus ID, Researcher ID, κλπ) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το ORCID ID.
  • Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, καθώς διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής.
  • Μπορείτε να ταυτοποιείστε από πληθώρα συναφών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε ευκολότερα προτάσεις χρηματοδότησης, καθώς πολλοί φορείς στο εξωτερικό, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να χορηγήσουν υποτροφίες ή/και επιδοτήσεις.

Η υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων» του ΣΕΑΒ.