Ενημέρωση καταλόγου βιβλίων του Safari Books Online

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει συνδρομή σε τίτλους της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων για την επιστήμη της πληροφορικής ‘Safari Books Online’. η οποία λήγει στις 31/12/2017.

Στα πλαίσια της συνεχούς επικαιροποίησης της λίστας με τίτλους, στους οποίους έχουμε πρόσβαση ως Ίδρυμα για το 2017, θα θέλαμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις σας θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες τίτλους και δε θα προστεθούν στη λίστα. Οπότε συστήνεται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή των τίτλων προς αντικατάσταση ώστε να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική συλλογή τίτλων, που θα καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και απαιτήσεις του διδακτικού και ερευνητικού έργου των Τμημάτων σας.

Στον σύνδεσμο https://www.safaribooksonline.com/topics υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα βιβλία της πλατφόρμας ανά θεματική κατηγορία.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε τις προτάσεις σας μέχρι τις 31/07/17, ημέρα Δευτέρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maria@lis.upatras.gr (κα Φραντζή).

Επικαιροποιημένος κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων της Safari Books Online

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πρόσβαση που έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε τίτλους της συλλογής Safari Books Online της ProQuest. Δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων έχουν οι χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών από σταθμούς εργασίας του Iδρύματος ή από προσωπικούς υπολογιστές με τη χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης που παρέχει το UPnet στην ακαδημαϊκή κοινότητα (VPN).

Για πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.lis.upatras.gr/mobile/ και να βρείτε τους αντίστοιχους οδηγούς εφαρμογών για iOS και Android.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος τίτλων είναι:

 1. .NET Compact Framework Programming with C#, Paul Yao. David Durant.
 2. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition, Matthew Gast.
 3. A Practical Guide to Fedora(TM) and Red Hat(r) Enterprise Linux(r), Seventh Edition, Mark G. Sobell.
 4. A Practical Guide to Linux(r) Commands, Editors, and Shell Programming, Mark G. Sobell.
 5. Active Directory, 3rd Edition, Joe Richards. Robbie Allen. Alistair G. Lowe-Norris.
 6. Active Directory, 5th Edition, Brian Desmond. Joe Richards. Robbie Allen. Alistair G. Lowe-Norris.
 7. Adobe(r) Photoshop(r) Elements 6.0 On Demand, Steve Johnson Perspection, Inc.
 8. Advanced PHP Programming, George Schlossnagle.
 9. Advanced Web Metrics with Google Analytics(TM), Second Edition, Brian Clifton.
 10. Aging Power Delivery Infrastructures, Second Edition, H. Willis. Randall Schrieber.
 11. Algorithms and Parallel Computing, Fayez Gebali.
 12. Algorithms, Fourth Edition, Video Enhanced Edition, Robert Sedgewick. Kevin Wayne.
 13. Android How to Program, Paul Deitel. Harvey Deitel. Abbey Deitel.
 14. Applied Computational Fluid Dynamics Techniques: An Introduction Based on Finite Element Methods, 2nd Edition, Prof Rainald Löhner.
 15. Beginning Algorithms, Simon Harris. James Ross.
 16. Beginning iOS 5 Development: Exploring the iOS SDK, Dave Mark. Jack Nutting. Jeff LaMarche.
 17. Beginning Windows Phone App Development, Henry Lee. Eugene Chuvyrov.
 18. C Programming for Scientists and Engineers with Applications, Rama Reddy. Carol Ziegler.
 19. C++ How to Program, Eighth Edition, Paul Deitel. Harvey Deitel.
 20. C++: An Active Learning Approach, Todd W. Breedlove. Randal L. Albert.
 21. Calculus of Thought, Daniel M Rice.
 22. Cisco ASA: All-in-One Firewall, IPS, Anti-X, and VPN Adaptive Security Appliance, Second Edition, Jazib Frahim – CCIE No. 5459. Omar Santos.
 23. Computer Animation, 3rd Edition, Rick Parent.
 24. Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, John F. Hughes. Andries van Dam. Morgan McGuire. David F. Sklar. James D. Foley. Steven K. Feiner. Kurt Akeley.
 25. Contemporary Artificial Intelligence, Richard Neapolitan. Xia Jiang.
 26. CSS3: The Missing Manual, 3rd Edition, David Sawyer McFarland.
 27. CUDA Programming, Shane Cook.
 28. Data Structures and Algorithms in Python, Michael T. Goodrich. Roberto Tamassia. Michael H. Goldwasser.
 29. Direct Methods for Stability Analysis of Electric Power Systems: Theoretical Foundation, BCU Methodologies, and Applications, Hsiao-Dong Chiang.
 30. Drupal 7 Media, Liran Tal.
 31. Eclipse Web Tools Platform: Developing Java(TM) Web Applications, Naci Dai. Lawrence Mandel. Arthur Ryman.
 32. Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-ins, Second Edition, Eric Clayberg. Dan Rubel.
 33. Electrical Power System Essentials, Pieter Schavemaker. Lou van der Sluis.
 34. Elements of Quantum Computation and Quantum Communication, Anirban Pathak.
 35. Essential Algorithms: A Practical Approach to Computer Algorithms, Rod Stephens.
 36. Essential LINQ, Charlie Calvert. Dinesh Kulkarni.
 37. Exploring Everyday Things with R and Ruby, Sau Sheong Chang.
 38. Facebook Cookbook, Jay Goldman.
 39. Fundamentals of Computer Graphics, Peter Shirley. Michael Ashikhmin. Steve Marschner.
 40. Handbook of Finite State Based Models and Applications, Jiacun Wang.
 41. Head First Python, Paul Barry.
 42. High Performance Drupal, Jeff Sheltren. Narayan Newton. Nathaniel Catchpole.
 43. HTML & CSS: Design and Build Websites, Jon Duckett.
 44. Instant Premium Drupal Theme, Pankaj Sharma.
 45. Introduction to Computing Using Python: An Application Development Focus, Ljubomir Perkovic.
 46. Java 7: A Beginner’s Tutorial (Third Edition), Budi Kurniawan.
 47. Java Cookbook, 2nd Edition, Ian F Darwin.
 48. Java(TM): How to Program, Ninth Edition, Paul Deitel – Deitel & Associates, Inc.. Harvey Deitel – Deitel & Associates, Inc.
 49. Koha 3 Library Management System, Savitra Sirohi. Amit Gupta.
 50. LDAP Programming with Java(TM), Rob Weltman. Tony Dahbura.
 51. Learning R, Richard Cotton.
 52. Machine Learning with R, Brett Lantz.
 53. MapReduce Design Patterns, Donald Miner. Adam Shook.
 54. Microsoft Office 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide, Steve Schwartz.
 55. Microsoft(r) SQL Server 2008 R2 Unleashed, Ray Rankins. Paul Bertucci. Chris Gallelli. Alex T. Silverstein.
 56. Microsoft(r) SQL Server(r) 2008 Bible, Paul Nielsen. Mike White. Uttam Parui.
 57. Microsoft(r) SQL Server(r) 2008 Internals, Kalen Delaney, Paul Randal, Kimberly Tripp, and Conor Cunningham.
 58. Microsoft(r) SQL Server(r) 2008 Step by Step, Mike Hotek.
 59. Network Security Hacks, 2nd Edition, Andrew Lockhart.
 60. Nonlinear Inverse Problems in Imaging, Jin Keun Seo. Eung Je Woo.
 61. OpenCL Programming by Example, Ravishekhar Banger. Koushik Bhattacharyya.
 62. OpenCL Programming Guide, Aaftab Munshi. Benedict R. Gaster. Timothy G. Mattson. James Fung. Dan Ginsburg.
 63. Oracle Database 11g R2: SQL Fundamentals II, Sideris Courseware Corp.
 64. PHP & MySQL(r) Web Development All-in-One Desk Reference for Dummies(r), Janet Valade. Tricia Ballad. Bill Ballad.
 65. Physics for Game Developers, 2nd Edition, David M Bourg. Bryan Bywalec.
 66. Pro Android 4, Satya Komatineni. Dave MacLean.
 67. Professional Wikis, Mark Choate.
 68. Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3: Training Guide, Glenn Johnson.
 69. Programming PHP, 3rd Edition, Kevin Tatroe. Peter MacIntyre. Rasmus Lerdorf.
 70. Python Cookbook, 3rd Edition, David Beazley. Brian K. Jones.
 71. Quantum Computation and Quantum Information, Michael A. Nielsen. Isaac L. Chuang.
 72. Quantum Computing Explained, David McMahon.
 73. Quantum Computing for Computer Scientists, Noson S. Yanofsky. Mirco A. Mannucci.
 74. Quantum Computing since Democritus, Scott Aaronson.
 75. Responsive Theming for Drupal, Mike Crittenden.
 76. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, Ben Frain.
 77. Sams Teach Yourself Adobe(r) Flash(r) CS4 Professional in 24 Hours, Fourth Edition, Phillip Kerman. Lynn Beighley.
 78. Sams Teach Yourself Java(TM) in 24 Hours, Sixth Edition, Rogers Cadenhead.
 79. Sams Teach Yourself jQuery Mobile in 24 Hours, Phil Dutson.
 80. Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache: All in One, Third Edition, Julie Meloni.
 81. Sams Teach Yourself SAP in 24 Hours, Fourth Edition, George W. Anderson.
 82. SAP(r) Basis Administration Handbook, NetWeaver Edition, Ranjit Mereddy.
 83. SAP(r) R/3(r) Handbook, Third Edition, Jose Antonio Hernandez. Franklin Martinez. James Keogh.
 84. Scientific Imaging with Photoshop: Methods, Measurement, and Output, Jerry Sedgewick.
 85. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, 2nd Edition, Daniel J. Barrett. Richard E. Silverman. Robert G. Byrnes.
 86. The Essential R Reference, Mark Gardener.
 87. The Linux Command Line, William E. Shotts Jr.
 88. The Quest for Artificial Intelligence, Nils J. Nilsson.
 89. Valuing Wind Generation on Integrated Power Systems, Ken Dragoon.
 90. Visual C# 2010: How to Program, Fourth Edition, Paul Deitel. Harvey Deitel.
 91. Visual Computing for Medicine, 2nd Edition, Bernhard Preim. Charl P Botha.
 92. Visualization Handbook, Charles D. Hansen. Chris R. Johnson.
 93. VMware(r) ESXi: Planning, Implementation, and Security, Dave Mishchenko.
 94. Voltage-Sourced Converters in Power Systems, Amirnaser Yazdani. Reza Iravani.
 95. Windows Forms Programming in C#, Chris Sells.
 96. Windows PowerShell Cookbook, 3rd Edition, Lee Holmes.
 97. Wireless Hacks, 2nd Edition, Rob Flickenger. Roger Weeks.
 98. XML in a Nutshell, 3rd Edition, Elliotte Rusty Harold. W. Scott Means.
 99. XSLT Cookbook, 2nd Edition, Sal Mangano.
 100. Yii Application Development Cookbook Second Edition, Alexander Makarov.

Αλλαγή τίτλων στο πακέτο του Safari Books Online

Η ΒΚΠ προχώρησε σε αλλαγή των τίτλων, που περιέχονται στο πακέτο των Safari Books Online. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας της ΒΚΠ. Ακολουθεί πίνακας με τους νέους τίτλους.

 1. .NET Security and Cryptography
 2. LDAP Programming with Java™
 3. UML for Database Design
 4. .NET Web Services: Architecture and Implementation
 5. Windows Forms Programming in C#
 6. Practical RDF
 7. Eclipse
 8. XML Distributed Systems Design
 9. Complete Idiot’s Guide™ to Creating a Web Page, The, Fifth Edition
 10. A Practical Guide to Linux- Commands, Editors, and Shell Programming
 11. PHP-Nuke Garage
 12. Oracle Database 11g R2: SQL Fundamentals II
 13. .NET Compact Framework Programming with C#
 14. Eclipse Web Tools Platform: Developing Java™ Web Applications
 15. Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-ins, Second Edition
 16. Learning PHP 5
 17. Managing Projects with GNU Make, Third Edition
 18. Eclipse Cookbook
 19. XML in a Nutshell, Third Edition
 20. Network Security Tools
 21. Designing Interfaces
 22. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, Second Edition
 23. Understanding MySQL Internals
 24. XSLT Cookbook, Second Edition
 25. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition
 26. Eclipse IDE Pocket Guide
 27. Wireless Hacks, Second Edition
 28. Mind Performance Hacks
 29. Active Directory, Third Edition
 30. Network Security Hacks, Second Edition
 31. Ajax and Web Services
 32. Advanced PHP Programming
 33. Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache: All in One, Third Edition
 34. Microsoft Log Parser Toolkit
 35. Java: The Complete Reference™, Eighth Edition
 36. JavaScript: The Complete Reference, Third Edition
 37. Information Visualization, 3rd Edition
 38. Visualization Handbook
 39. Visual C# 2010: How to Program, Fourth Edition
 40. Adobe Dreamweaver CS5.5 Studio Techniques: Designing and Developing for Mobile with jQuery, HTML5, and CSS3
 41. Java™: How to Program, Ninth Edition
 42. C++ How to Program, Eighth Edition
 43. Sams Teach Yourself Java™ in 24 Hours, Sixth Edition
 44. Sams Teach Yourself jQuery Mobile in 24 Hours
 45. Web Designer’s Guide to WordPress: Plan, Theme, Build, Launch
 46. Android How to Program
 47. Stylin’ with CSS: A Designer’s Guide, Third Edition
 48. Upgrading and Repairing PCs, 21st Edition
 49. Microsoft Office 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide
 50. Scientific Imaging with Photoshop: Methods, Measurement, and Output
 51. Essential LINQ
 52. Effortless E-Commerce with PHP and MySQL
 53. The Developer’s Guide to Social Programming: Building Social Context Using Facebook, Google Friend Connect, and the Twitter API
 54. Computer Graphics for Java Programmers, Second Edition
 55. PHP & MySQL- Web Development All-in-One Desk Reference for Dummies
 56. CompTIA Security+™ Review Guide
 57. Data Mining Techniques in Grid Computing Environments
 58. Advanced Web Metrics with Google Analytics™, Second Edition
 59. Facebook Application Development For Dummies
 60. Facebook Cookbook
 61. Programming Microsoft LINQ
 62. C Programming for Scientists and Engineers with Applications
 63. C++: An Active Learning Approach
 64. Adobe Photoshop Elements 6.0 On Demand
 65. Sams Teach Yourself Adobe Flash CS4 Professional in 24 Hours, Fourth Edition
 66. Java 7: A Beginner’s Tutorial (Third Edition)
 67. HTML & CSS: Design and Build Websites
 68. Introduction to Computing Using Python: An Application Development Focus
 69. Smashing WordPress: Beyond the Blog, 3rd Edition
 70. Beginning Oracle Application Express 4
 71. Beginning iOS 5 Development: Exploring the iOS SDK
 72. Pro Android 4
 73. Beginning Windows Phone App Development
 74. Android Apps with Eclipse
 75. The Language of SQL
 76. Learning Android
 77. Python for Data Analysis
 78. Getting Started with RFID
 79. Programming Android, 2nd Edition
 80. Async in C# 5.0
 81. PHP & MySQL: The Missing Manual, 2nd Edition
 82. R in a Nutshell, 2nd Edition
 83. Learning iOS Programming, 3rd Edition
 84. WordPress: The Missing Manual
 85. Programming PHP, 3rd Edition
 86. Programming iOS 6, 3rd Edition
 87. Beautiful Visualization
 88. Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript
 89. Cisco ASA: All-in-One Firewall, IPS, Anti-X, and VPN Adaptive Security Appliance, Second Edition
 90. SQL Injection Attacks and Defense, 2nd Edition
 91. PHP 6/MySQL Programming for the Absolute Beginner
 92. Moodle 1.9 Extension Development
 93. Koha 3 Library Management System
 94. Elgg 1.8 Social Networking
 95. Statistical Analysis with R
 96. PHP 5 Social Networking
 97. Piwik Web Analytics Essentials
 98. ASP.NET jQuery Cookbook
 99. ASP.NET 4 Social Networking
 100. HTML5 Graphing and Data Visualization Cookbook