Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βάση δεδομένων Statista

Θα θε΄λαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου πρόσβασης στη βάση Statista. Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και δεδομένων αγοράς στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε μια μηχανή αναζήτησης που φτάνει μόνο σε έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, της οποίας την κλίμακα και την εμφάνιση μπορείτε να προσαρμόσετε στη δική σας ροή εργασίας. Η Statista επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, reports, forecasts & surveys, topic pages και infographics και τη δική της έρευνα για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου όλα τα μέλη έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε:

  • Statistics
  • Reports
  • Forecasts & Surveys
  • Topic Pages
  • Market Insights
  • Company Insights
  • Consumer insights

Μπορείτε να βρείτε δύο tutorials σχετικά με την Statista στο κανάλι της στο YouTube:

Ως μέλη των ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ μπορείτε να πληκτρολογείτε www.statista.com, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του πανεπιστημίου μας. Όταν εισέλθετε στην πλατφόρμα της Statista θα πρέπει να βλέπετε το μήνυμα καλοσωρίσματος δίπλα από το λογότυπο της Statista Welcome to Statista , “University Name”! Free 60-day trial. Free access until 13.12.23, που σηματοδοτεί πως έχετε συνδεθεί στο σύστημα επιτυχώς.

Η δοκιμαστική περιόδος χρήσης θα παραμείνει ανοικτή για 60 μέρες (μέχρι 13-12-2023).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην βάση δεδομένων Statista

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 2 Μαρτίου θα παρέχεται περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων Statista. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως με στατιστικά δεδομένα και δεδομένα αγοράς, παρέχοντας πρόσβαση σε περίπου 1,5 εκατ. στατιστικές μελέτες, προβλέψεις και αναφορές, καθώς και σε infographics 80.000 θεμάτων από 22.500 πηγές. Η Statista συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, δημοσκοπήσεις, απόψεις καταναλωτών και δημογραφικές τάσεις.

Η δοκιμαστική πρόσβαση θα διαρκέσει από τις 2 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου και θα είναι εφικτή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.statista.com/.