Εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis. Ο τρόπος αυτός έρχεται να εξυπηρετήσει τους ερευνητές όταν θέλουν απομακρυσμένη πρόσβαση (εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Πατρών) και δεν έχουν στον υπολογιστή τους εγκατεστημένο το OpenVPN για τη χρήση εικονικού δικτύου. Οι ερευνητές θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

  • Επιλέξτε “Log in” στην αρχική σελίδα του Taylor & Francis
  • Στη συνέχεια επιλέξτε “Shibboleth” και μετά “HEAL-Link”
  • Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το Πανεπιστήμιο Πατρών και εισάγετε τα στοιχεία εξακρίβωσης (ιδρυματικός λογαριασμός @upatras.gr) για να συνδεθείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ για να επιλέξετε το Ίδρυμά μας και να αποφύγετε τα πρώτα βήματα της παραπάνω διαδικασίας.

Δωρεάν πρόσβαση σε περιοδικά της Αρχαιολογίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μουσειακών Σπουδών & Συντήρησης

Ο εκδοτικός οίκος Taylor & Francis προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά των θεματικών περιοχών της Αρχαιολογίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μουσειακών Σπουδών και Συντήρησης κατά την περίοδο από 4 Απριλίου έως και 17 Απριλίου 2016. Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο μέσω της ακόλουθης σελίδας, http://explore.tandfonline.com/page/ah/archaeology-heritage-free-access και αφορά το περιεχόμενο, που έχει δημοσιευθεί μετά το 1997.

Περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης στα ebooks του Taylor & Francis

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) του εκδοτικού οίκου Taylor and Francis από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου. Η πλατφόρμα Taylor and Francis Ebooks φιλοξενεί περισσότερα από 50.000 ηλεκτρονικά βιβλία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ενώ η πλατφόρμα CRCnetBase περιλαμβάνει 12.000 ηλεκτρονικά βιβλία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας. Η πρόσβαση προσφέρεται και στις δύο πλατφόρμες, οι οποίες μελλοντικά θα συγχωνευτούν σε μία.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Υπηρεσία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης στον Taylor & Francis

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της υπηρεσίας πιστοποίησης και εξουσιοδότησης της πρόσβασης στο περιεχόμενο του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis, μέσω της oμοσπονδίας του HEAL-Link και με τη χρήση της τεχνολογίας Shibboleth.

Πλέον μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εκδοτικού οίκου, πέρα από την αναγνώριση μέσω της διεύθυνσης δικτύου, με τον εξής τρόπο:

Από τη σελίδα του εκδοτικού οίκου (http://www.tandfonline.com) επιλέξτε τον σύνδεσμο “Sign in”, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά τμήμα της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια επιλέξτε “Sign in via Shibboleth” και από τη λίστα των διαθέσιμων oμοσπονδιών επιλέξτε “Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link)” και “University of Patras”. Μετά θα εμφανιστεί η γνώριμη οθόνη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου μας για να εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού, ώστε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει.