Χρήση του IEEE Xplore Digital Library

Ο εκδότης IEEE διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για την καλύτερη χρήση του περιεχομένου της ψηφιακής βιβλιοθήκης IEEE Xplore digital library. Θα παρουσιαστούν βασικά χαρακτηριστικά και χρήσιμα γνωρίσματα της ψηφιακή βιβλιοθήκης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση και εξερεύνηση του περιεχομένου. Εκτός της παρουσίασης, θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήσεις που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 ώρα Ελλάδος (12:00 PM Eastern Daylight Time). Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι περίπου 1 ώρα (45 λεπτά παρουσίαση και 15 λεπτά για Q&A) και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή εδώ.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση Reaxys

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier πραγματοποιεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση δεδομένων Reaxys, επαναλαμβανόμενο σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες προς διευκόλυνσή σας. Σε αυτό θα γίνει μια επισκόπηση της βάσης δεδομένων Reaxys σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία και θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ανάκτηση πληροφορίας από το Reaxys.
  • Reaxys Structure Editor.
  • Reaxys Query Builder.
  • Reaxys Synthesis Planner.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο webinar μέσω των συνδέσμων:

COVID-19: δράσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές και σημεία επαφής στην Ελλάδα

Tο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κόμβου Ανοικτής Πρόσβασης στο OpenAIRE, στον οποίο συμμετέχει και ο ΣΕΑΒ, και του Εθνικού Κόμβου RDA, σας προσκαλεί την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 12.00 το μεσημέρι σε ανοιχτό webinar με τίτλο “COVID-19: δράσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές και σημεία επαφής στην Ελλάδα”. Το διαδικτυακό σεμινάριο προκύπτει από την ανάγκη να συλλεχθούν και να προωθηθούν μαζικά στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα οι προσπάθειες και η γνώση όλων μας στη διαχείριση της κρίσης του ιού:

  • από τις ερευνητικές υποδομές και τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες που αναπτύσσουν,
  • στην πρόσβαση σε και χρήση ηλεκτρονικών πηγών, εργαλείων και αποθετηρίων δεδομένων,
  • σε πρωτοβουλίες των επιστημονικών πεδίων της Υγείας και της Βιοπληροφορικής.

Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημαντικότητα της Ανοικτής Επιστήμης για το διαμοιρασμό των δεδομένων, την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, την ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτού λογισμικού έρευνας και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (stakeholders) στον κύκλο ζωής της έρευνας.

Το webinar στοχεύει στη μεταξύ μας γνωριμία, στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και στην συντονισμένη απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται καθημερινά από ερευνητικές ομάδες και ανεξάρτητους ερευνητές, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιστημονική επικοινώνηση (scholarly communication) και την υποστήριξη που παρέχεται από τους οργανισμούς μας σε εθνικό επίπεδο.

Το υλικό που θα συλλεχθεί για την πραγματοποίηση του webinar, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν, καθώς και του αποτελέσματος μιας πρώτης ανασκόπησης για σχετικές πηγές στην Ελλάδα, θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει έναν εθνικό οδηγό που, με τη βοήθεια όλων, θα διαμοιραστεί ανοιχτά σε emailing lists ερευνητικών κοινοτήτων και ομάδων σε όλη την επικράτεια.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το OpenAIRE & RDA webinar “COVID-19: δράσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές και σημεία επαφής στην Ελλάδα”, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην οποία δίνονται και πληροφορίες σύνδεσης.

Webinar από τον Cambridge University Press για την Ανοιχτή Πρόσβαση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού σεμιναρίου (webinar) από τον εκδότη Cambridge University Press στις 4 Μαρτίου, 12:15 – 1:00 μμ. Το σεμινάριο αφορά τις βασικές πτυχές της Ανοικτής Πρόσβασης καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, όπως αδειοδότηση, επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στον εκδότη, οφέλη, κ.α. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήματα εκ των προτέρων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθηση στην ιστοσελίδα https://register.gotowebinar.com/register/2719124546041477899.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει τριετή συμφωνία με τον εκδότη για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών του, καθώς και για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση δεδομένων zbMATH

Στα πλαίσια της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων zbMATH θα πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο διαδικτυακά (webinar), το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__webconf.vc.dfn.de_zbmathit_&d=DwIDaQ&c=vh6FgFnduejNhPPD0fl_yRaSfZy8CWbWnIf4XJhSqx8&r=XduMfIrQZCaOlCiY9P8TuvIX3ptLDjC0Y2JLTx8JFBw&m=3jZwFDY1DYr-j2edM1nCqwiEyOUmMZcOthN1Ph53wd4&s=koI_nAls-5RzYUypj1Ia1aRbeMON-BAwOXEO_POZOcU&e=.
2. Επιλέγετε: ENTER AS GUEST
3. Πληκτρολογείτε το όνομά σας και
4. Πατάτε: ENTER ROOM

Ομιλητής: Octavio Paniagua, octavio@zentralblatt-math.org.

Πριν συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Java στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτει ο υπολογιστής σας.