Διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση δεδομένων zbMATH

Στα πλαίσια της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων zbMATH θα πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο διαδικτυακά (webinar), το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__webconf.vc.dfn.de_zbmathit_&d=DwIDaQ&c=vh6FgFnduejNhPPD0fl_yRaSfZy8CWbWnIf4XJhSqx8&r=XduMfIrQZCaOlCiY9P8TuvIX3ptLDjC0Y2JLTx8JFBw&m=3jZwFDY1DYr-j2edM1nCqwiEyOUmMZcOthN1Ph53wd4&s=koI_nAls-5RzYUypj1Ia1aRbeMON-BAwOXEO_POZOcU&e=.
2. Επιλέγετε: ENTER AS GUEST
3. Πληκτρολογείτε το όνομά σας και
4. Πατάτε: ENTER ROOM

Ομιλητής: Octavio Paniagua, octavio@zentralblatt-math.org.

Πριν συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Java στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτει ο υπολογιστής σας.

Δοκιμαστική περίοδος στη βάση δεδομένων zbMATH

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εκδοτικός οίκος Springer Nature προσφέρει μια περίοδο δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων zbMATH μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zbmath.org/. Η πρόσβαση θα είναι εφικτή από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 18 Απριλίου.

Η βάση δεδομένων αφορά την επιστήμη των μαθηματικών και ενημερώνεται καθημερινά. Περιλαμβάνει περίπου 4 εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές με κριτικές ή περιλήψεις από 3.000 περιοδικά και σειρές βιβλίων, καθώς και από 180.000 βιβλία. Η χρονολογική κάλυψη του περιεχομένου φθάνει στον 18ο αιώνα και είναι πλήρης από το 1868 μέχρι σήμερα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Έναρξη δοκιμαστικής περιόδου χρήσης στη βάση δεδομένων zbMATH

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ξεκίνησε μια περίοδος δοκιμαστικής χρήσης στη βάση δεδομένων zbMATH για τους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βάση δεδομένων zbMATH αναπτύσεται από κοινού από το Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure, την Heidelberg Academy of Sciences and Humanities και την European Mathematical Society (EMS). Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον Springer και κατέληξε να θεωρείται ως η πιο ολοκληρωμένη και παλαιότερη πηγή αναφοράς για τα μαθηματικά. Η zbMATH σήμερα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες, δικτυώνοντας την ερευνητική μαθηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Καλύπτει σχεδόν το σύνολο της γραμματείας όσον αφορά στα μαθηματικά, καθιστώντας μια από τις πλέον αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης σε αυτή την επιστήμη. Μέχρι στιγμής, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 3,3 εκατομμύρια αναφορές από 3.000 επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 170.000 βιβλία. Στην zbMATH υφίστανται links σε αυθεντικό full text περιεχόμενο, και ειδικά ανοικτού περιεχομένου μέσω ElibM, EuDML κ.α. Παρέχεται επίσης δυνατότητα προβολής της ιστορικού δημοσίευσης μέσω των προφίλ τόσο των συντακτών, όσο και των περιοδικών.

Η δωρεάν πρόσβαση στη βάση θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουλίου 2015.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).