Επισκέπτες

Η Βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος ανοικτός για μελέτη σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Δεν απαιτείται η κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης για να επισκεπτεί κάποιος τους χώρους της και να μελετήσει. Η εύρεση υλικού και η επιτόπια μελέτη είναι κάτι που επιτρέπεται και όλοι οι επισκέπτες μπορούν να ζητούν καθοδήγηση και υποστήριξη από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μας. Δεν είναι όμως δυνατός ο δανεισμός του υλικού αυτού, ούτε η φωτοτυπησή του.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες υπολογιστικές υποδομές. Επειδή το ασύρματο δίκτυο βασίζεται στο Eduroam και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, οι επισκέπτες μπορούν να ζητούν προσωρινούς κωδικούς, τους οποίους παραλαμβάνουν υποχρεωτικά με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης που δεν είναι μέλη της θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις οδηγίες του προσωπικού της.