Βασικά κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ερωτηματολόγιο WEMWBS

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις που αφορούν συναισθήματα και σκέψεις. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας για κάθε δήλωση, κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Ερωτηματολόγιο PHQ-9

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες πόσο συχνά ενοχληθήκατε από οποιαδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα;

Ερωτηματολόγιο GAD-7

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες πόσο συχνά σας ενόχλησαν τα παρακάτω προβλήματα;

Έντυπο συγκατάθεσης

Επιλέγοντας το παρακάτω πεδίο δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει το έντυπο συγκατάθεσης που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο και συμφωνείτε σε όσα αναγράφονται.
Κείμενο ενημερωμένης συγκατάθεσης