Ο χώρος της βιβλιομετρικής ανάλυσης και των σχετικών δεικτών προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιον ερευνητή να αξιολογήσει τα μέσα δημοσίευσης (στα οποία θέλει να δημοσιεύσει στοχεύοντας πάντα σε υψηλού επιπέδου μέσα δημοσίευσης) και να αποτιμήσει την απήχηση της ερευνάς του. Αυτό συχνά παίρνει τη μορφή της εύρεσης αναφορών (citations analysis) και της αποτίμησης των μέσων (impact factor). Οι παραδοσιακές αυτές μέθοδοι αποτίμησης έχουν πλαισιωθεί από νέες, εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης, τα λεγόμενα altmetrics.

HERMES
Το HERMES (Higher Education Research Metrics System) είναι ένα έργο του Συνδεσμου Ελληνικων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, χρηματοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μία από τις πέντε φυσικές εγκαταστάσεις του βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.

Ο στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων και μεθόδων για τη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση των ερευνητικών εργασιών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ελληνικών πανεπιστημίων. Το HERMES στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ευφυΐας των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την ανάπτυξη ενός σύστηματος και μιας μεθοδολογίας που παράγει υπευθύνους δείκτες. Στο πλεονέκτημα του συστήματος είναι οι τρισδιάστατες απεικονίσεις επάνω σε διαδραστικούς τοίχους. Ως αποτέλεσμα αυτών των δυνατοτήτων, οι κινήσεις επιτρέπουν την πλοήγηση στα δεδομένα και στους δείκτες σε μεγάλη κλίμακα.

Στην παρούσα φάση το σύστημα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία με δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας 2010-2019 από το Web of Science.

Εύρεση αναφορών (Citations analysis)

Για την εύρεση αναφορών (citations) σε άρθρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Web of Science®

To Web of Science® είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας, και αποτελεί μέρος της πλατφόρμας Web of Knowledge. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων. To Web of Science® χωρίζεται σε 3 βάσεις δεδομένων που καλύπτουν περισσότερες από 250 ειδικότητες:

  • Science Citation Index Expanded, με στοιχεία από περίπου 6.500 περιοδικά, σε θέματα φυσικών & εφαρμοσμένων επιστημών και επιστημών υγείας με κάλυψη από το 1970 έως σήμερα
  • Social Sciences Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.950 περιοδικά, σε θέματα κοινωνικών επιστημών, από το 1970 έως σήμερα
  • Arts & Humanities Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.160 περιοδικά, σε θέματα ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, από το 1975 έως σήμερα

Είσοδος στην υπηρεσία Web of Science

Scopus

To Scopus είναι η υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας και αναφορών (citations) του Elsevier και παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα SciVerse. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία με έξυπνα εργαλεία που σας βοηθούν να αναζητήσετε, ανακτήσετε, αναλύσετε και οπτικοποιήσετε τμήματα της πληροφορίας που σας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει πάνω από 20.500 τίτλους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων, και το 100% του περιεχομένου της Medline.

Είσοδος στην υπηρεσία Scopus

Google Scholar

Το Google Scholar είναι μια υπηρεσία του Google, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων. Το Google Scholar σας παρέχει ένα απλό τρόπο αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορείτε να αναζητήσετε σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές (άρθρα, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και αποφάσεις δικαστηρίων) και σε πολλούς ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια, πανεπιστήμια και άλλους δικτυακούς τόπους. Το Google Scholar σας βοηθά να αναζητήσετε όλη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από ένα μόνο σημείο, να εξερευνήσετε συναφή έργα, αναφορές, συγγραφείς, και δημοσιεύσεις, να εντοπίσετε το πλήρες έγγραφο μιας εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή μέσω του παγκόσμιου ιστού, να ελέγξετε ποιος αναφέρεται στις δημοσιεύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ συγγραφέα, κλπ.

Είσοδος στην υπηρεσία Google Scholar

Microsoft Academic Search

H Academic Search είναι μια δωρεάν υπηρεσία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft για να βοηθήσει ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες να βρουν εύκολα και γρήγορα ακαδημαϊκό περιεχόμενο.

Είσοδος στην υπηρεσία Microsoft Academic Search

Δείκτες απήχησης επιστημονικών περιοδικών (Impact Factor)

Η υπηρεσία Journal Citation Reports είναι ένα μοναδικό εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογεί και να συγκρίνει πάνω από 7.500 διεθνή επιστημονικά περιοδικά από περισσότερους από 3.300 εκδότες με τη χρήση σχετικών δεδομένων αναφορών. Οι αναφορές (citations) άρθρων είναι σημαντικός δείκτης για την συχνότητα της χρήσης κάθε περιοδικού από τους ερευνητές. Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία από το έτος 2003 έως σήμερα.

Είσοδος στην υπηρεσία Journal Citation Reports.