Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το έτος 2018, ο ΣEAB προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του. Η πρόσβαση αφορά περισσότερους από 20.000 τίτλους που είναι διαθέσιμοι μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας Wiley Online Library.

Η Μόνιμη Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου είναι σε διαπραγματεύσεις με τον εκδοτικό οίκο Wiley για την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό και την επόμενη τριετία (2019-2021).

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά το πέρας του 2018, εάν δεν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα παρέχεται τουλάχιστον διηνεκής πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία που εκδόθηκαν το 2016.

Βίντεο-άρθρα Aνοικτής Πρόσβασης από το Latest Thinking

Το Latest Thinking είναι ένα βίντεο-περιοδικό Aνοικτής Pρόσβασης που παρέχει περιλήψεις ερευνητικών ευρημάτων από όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα βίντεο είναι περιλήψεις ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) και στο καθένα από αυτά μιλάει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το θέμα και τα ευρήματα της εν λόγω ερευνάς.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι να αυξηθεί η απήχηση των ακαδημαϊκών ευρυμάτων και να προαχθεί η διαφάνεια προς όφελος της προόδου και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τα βίντεο είναι ελεύθερα διαθέσιμα για χρήση και διανομή σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0).

Για να δείτε τα βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα https://lt.org/.

Δωρεάν δοκιμαστική περιόδος σε επιστημονικό περιεχόμενο της ASME

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή δωρεάν δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές της American Society of Mechanical Engineers. Η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος αφορά στα ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων της ASME. Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα http://asmedigitalcollection.asme.org/.

Η πρόσβαση είναι ενεργή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2018. Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Υπηρεσία επιστημονικών λημμάτων από το ScienceDirect

Σε κάθε στάδιο της έρευνάς τους, οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με άγνωστους όρους και έννοιες, με αποτέλεσμα να αναζητούν εισαγωγικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Για αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη, ο εκδοτικός οίκος Elsevier ανέπτυξε την υπηρεσία ScienceDirect Topics, η οποία βασίζεται στη σύνθεση πληροφορίας από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές θεματικές περιοχές, ώστε να αναπτύξει ένα βασικό επιστημονικό λήμμα. Το λήμμα αυτό αποτελείται από βασικές ενότητες πληροφορίας που βοηθούν στην κατανόηση του θέματος και προτείνει σημαντικές πηγές που προάγουν τη γνώση του. Μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει αναπτύξει υλικό και υποστηρίζει τις ακόλουθες επιστήμες και θεματικές κατηγορίες:

  • Νευροεπιστήμες
  • Βιοϊατρική
  • Επιστήμες Ζωής
  • Χημεία
  • Χημική μηχανική
  • Επιστήμη των Τροφίμων
  • Επιστήμη των Υλικών και Μηχανικής Υλικών
  • Γεωεπιστήμες και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Η υπηρεσία είναι ελεύθερα διαθέσιμη και μπορείτε να την επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα https://www.sciencedirect.com/topics/index. Όμως, για να μπορέσετε να ‘κατεβάσετε’ το σύνολο της πληροφορίας του λήμματος ή να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των πηγών της βιβλιογραφίας του απαιτείται συνδρομητική πρόσβαση.