Ενημέρωση για τη συνέχιση της δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – Κάλλιπος+», με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Το έργο αποσκοπεί στoν περαιτέρω εμπλουτισμό της Υπηρεσίας «Κάλλιπος» με οκτακόσια πενήντα (850) νέα διδακτικά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα.

Τον συντονισμό και την κεντρική διαχείριση του έργου αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Φορέας Υλοποίησης) και το Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο ΕΜΠ (απόφαση ΓΣ ΣΕΑΒ στις 08/06/2018), ενώ Φορέας Λειτουργίας και κάτοχος των δικαιωμάτων του υλικού που θα παραχθεί παραμένει ο ΣΕΑΒ.

Η επέκταση του έργου «Κάλλιπος» με τη χρηματοδότηση του «Κάλλιπος+» από αμιγώς εθνικούς πόρους, ως μιας υποδομής εθνικής εμβέλειας και πάγιας λειτουργίας:

  1. αποδεικνύει έμπρακτα τη συνδρομή της Πολιτείας στα ΑΕΙ, ώστε να επιτελέσουν τη θεσμική τους αποστολή, δηλαδή, μεταξύ άλλων, «να αναπτύσσουν κοινούς, ανοικτούς πόρους στην εκπαίδευση, την έρευνα, …» (Άρθρο 4, ζ, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4485/2017),
  2. ανταποκρίνεται και στο αίτημα για «καθολική παροχή υψηλού επιπέδου, ποιοτικά αναβαθμισμένου, δωρεάν και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού».

Για τον χρόνο δημοσίευσης των Προσκλήσεων συγγραφής νέων βιβλίων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Το περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης «Academia» στο DOAJ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης «Academia», που εκδίδεται μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων «Πασιθέη», ευρετηριάζεται πλέον από το Directory of Open Access Journals. Την έκδοση του περιοδικού «Academia» επιμελείται το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που ευρετηριάζεται στο DOAJ μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education. Σύντομα, η πλατφόρμα Πασιθέη θα μεταβεί σε νέα έκδοση, με νέες λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά.

Έναρξη της premium υπηρεσίας διαχείρισης αναγνωριστικών ORCID

Η ΒΚΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει για την έναρξη της premium υπηρεσίας διαχείρισης αναγνωριστικών ORCID (ORCID ID), η οποία διατίθεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να δημιουργήσουν όλοι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωριστικό ORCID δηλώνοντας την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών email τύπου @upatras.gr). Όσοι έχουν ήδη ORCID αναγνωριστικό με διεύθυνση @upatras.gr δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Όσοι έχουν δημιουργήσει με διαφορετική διεύθυνση (π.χ. GMail ή ιδρυματική άλλου Ιδρύματος/Φορέα), συστήνεται να προσθέσουν στην εγγραφή τους τη διεύθυνση @upatras και να τη δηλώσουν ως πρωταρχική (primary). Όλες οι ενέργειες περιγράφονται στην σχετική ιστοσελίδα υποστήριξης https://library.upatras.gr/support/identifiers.

Η σημασία και, κυρίως, η ανάγκη δημιουργίας και χρήσης του αναγνωριστικού ORCID στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας, αποτυπώνεται συνοπτικά παρακάτω:

  • Ως ερευνητής μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν το αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο σας διακρίνει από άλλους ερευνητές με το ίδιο όνομα και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εγγραφές των δημοσιεύσεων σας.
  • Η χρήση του email @upatras.gr επιτρέπει τη συστηματική συλλογή των δημοσιεύσεων του Ιδρυματός μας.
  • Μπορείτε να συγκεντρώνετε πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (ενδεικτικά Scopus ID, Researcher ID, κλπ) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το ORCID ID.
  • Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, καθώς διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής.
  • Μπορείτε να ταυτοποιείστε από πληθώρα συναφών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε ευκολότερα προτάσεις χρηματοδότησης, καθώς πολλοί φορείς στο εξωτερικό, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να χορηγήσουν υποτροφίες ή/και επιδοτήσεις.

Η υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων» του ΣΕΑΒ.

Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή JoVE Core Bio

Η συλλογή JoVE Core Bio του επιστημονικού βίντεο-περιοδικού JoVE (Journal of Visualized Experiments) διατίθεται ελεύθερα προσβάσιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας https://www.jove.com/science-education/jovecore. Η συλλογή είναι οργανωμένη σε ενότητες και κεφάλαια και περιέχει βίντεο θεμελιωδών εννοιών υποστηρίζοντας την επιστημονική μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση των Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Πατρών & ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε εφαρμογή του Νόμου 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.», έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εναρμόνισης των υποδομών, υπηρεσιών και κανονισμών των δύο Βιβλιοθηκών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Στόχος είναι στο ταχύτερο δυνατό διάστημα να υπάρξει μια ενιαία διαχείριση όλων των θεμάτων, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο σύστημα Βιβλιοθηκών προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η εναρμόνιση θα είναι σταδιακή και σύμφωνή με τις διαδικασίες και τα όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά έως ώτου υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις σε κάθε Βιβλιοθήκη θα ισχύουν όλα όσα είναι ήδη γνωστά και εφαρμόζονται.