Διακοπή πρόσβασης στη βάση Thesaurus Linguae Graecae

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη βάση Thesaurus Linguae Graecae (TLG) αναμένεται να διακοπεί στο προσεχές διάστημα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης. Η καθυστέρηση οφείλεται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης, αλλά το προσωπικό του ΣΕΑΒ εργάζεται συστηματικά για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση τους και την επαναφορά της πρόσβασης.

Διασύνδεση του TurnItIn με το eClass

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass, το σύστημα ελέγχου πρωτοτυπίας TurnItIn έχει πλέον διασυνθεθεί με το eClass του Πανεπιστημίου μας.

Πλέον οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργούν και να ρυθμίζουν εργασίες μέσα από το eClass και να τις αναθέτουν σε συγκεκριμένους ή σε όλους τους φοιτητές ενός μαθήματος. Όλες οι ρυθμίσεις τους περνούν αυτόματα στον λογαριασμό τους στο TurnItIn με μόνη προϋπόθεση τη χρήση ενός κοινού email, π.χ. user@upatras.gr, και στα δύο συστήματα. Οι διδάσκοντες μπορούν να ορίζουν τους χρόνους παράδοσης των εργασιών, αν επιθυμούν να αποθηκεύονται οι εργασίες στη βάση του TurnItIn, αν θα προσμετράται η βιβλιογραφία, κλπ. Ακολούθως, οι φοιτητές μπορούν να αναρτούν την εργασία τους, η οποία θα μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα, και να λαμβάνουν παρατηρήσεις ή να βαθμολογούνται από τον διδασκοντά τους.

Οδηγίες χρήσης βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα EOSC Early Adopter

Η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος «Early Adopter» του European Open Science Cloud (EOSC) είναι πλέον ανοιχτή, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 15η Οκτωβρίου του 2019, ώρα 18:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Το EOSC (European Open Science Cloud) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και τεχνολογιών που αφορούν (α) όλο τον κύκλο ζωής της έρευνας και (β) τη διαχείριση δεδομένων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών, όπως είναι σύνολα δεδομένων, δημοσιεύσεις και λογισμικό. H συνδυασμένη χρήση τέτοιων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα σε επιστημονικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν σύνθετες ερευνητικές προκλήσεις.

Για μια περίοδο 6 έως 12 μηνών, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της αίτησης, οι επιλεγμένοι αιτούντες θα λάβουν:

  • Υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέψει τη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους με τους πόρους του EOSC.
  • Την απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη πιλοτική εφαρμογή τεχνικών λύσεων. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση σε πόρους, όπως δεδομένα, εφαρμογές, λογισμικό και άλλες υπηρεσίες των εταίρων του EOSC-hub, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε ερευνητικής κοινότητας.
  • Πόρους μέχρι και 150 πυρήνες CPU, 300 GB μνήμης RAM, αποθηκευτικό χώρο έως και 2 TB για την ανάλυση των δεδομένων και 10 TB για τη μακροχρόνια διατήρηση. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται η πιθανή παροχή άλλων πόρων. Αν το έργο σας έχει απαιτήσεις υψηλότερης χωρητικότητας και δυναμικής, το EOSC-hub σας προτείνει να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω e-mail στο early-adopter@mailman.eosc-hub.eu. Ο ακριβής προσδιορισμός των παρεχόμενων πόρων της κάθε επιλεγμένης αίτησης, θα καθοριστεί κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τον αιτούντα κατά την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων.
  • Οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων για κατά πρόσωπο (f2f) συναντήσεις και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.

Στην υποστήριξη του EOSC-hub δεν συμπεριλαμβάνονται:

  • κόστος αναλώσιμων
  • μισθοδοσία

Κατά το τέλος της δοκιμαστικής φάσης, τα επιλεγμένα έργα θα έχουν την δυνατότητα κλιμάκωσης του ερευνητικού τους περιβάλλοντος, κινούμενα προς την κατεύθυνση ενός παραγωγικού χώρου πλήρους κλίμακας χωρητικότητας και δυνατοτήτων. Το στάδιο αυτό θα συμπεριλάβει δράσεις, όπως η επιλογή των υιοθετημένων τεχνολογιών και υπηρεσιών και η απόκτηση της απαιτούμενης χωρητικότητας για το στάδιο παραγωγής.

Οι υπηρεσίες και οι πόροι του προγράμματος παρέχονται από το έργο του EOSC-hub, του φορέα ολοκλήρωσης και παροχής υπηρεσιών για το EOSC, και τους εταίρους του, δηλαδή το OCRE, το OpenAIRE και το GÉANT.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://eosc-hub.eu/eosc-early-adopter-programme-2nd-call

Οι ψηφιακές συλλογές της ΒΚΠ στο Greek Digital Journal Archive

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα περιοδικά των ψηφιακών συλλογών «Κοσμόπολις», «Πλειάς» και «Δανιηλίς» πλέον ευρετηριάζονται στη λίστα Greek Digital Journal Archive (GDJA) – Αρχείο Ελληνικών Ψηφιοποιημένων Περιοδικών (ΑΕΨΠ), μία πηγή που επιμελείται η John Miller Burnam Classical Library του University of Cincinnati.

Το GDJA είναι έργο μιας κοινοπραξίας βιβλιοθηκών και αρχείων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη που δεσμεύεται να ανοίξει την ηλεκτρονική πρόσβαση των ιστορικών συλλογών περιοδικών και εφημερίδων τους στα ελληνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Το GDJA κάνει διαθέσιμες τις συλλογές που συχνά δεν είναι προσβάσιμες από το κοινό και παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης μια ενοποιημένη πηγή για όλα ή τα περισσότερα περιοδικά και εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν το 1800-1949. Οι συλλογές του θα περιλαμβάνουν περιοδικά και εφημερίδες στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις κοινωνικές επιστήμες που εκδόθηκαν στην Ελλάδα ή μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς εκτός Ελλάδος κατά την οθωμανική περίοδο και μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

Νέα έκδοση πλατφόρμας Πασιθέη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δημοσίευσης επιστημονικών περιοδικών «Πασιθέη». H νέα της διεύθυνση είναι https://pasithee.library.upatras.gr και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της πλατφόρμας είναι η απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών (DOI) στα άρθρα της. Τα DOIs παρέχονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η «Πασιθέη» εξυπηρετεί τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της για στήριξη του κινήματος της Ανοικτής πρόσβασης που υλοποιείται με τον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο (Gold Road). Η Βιβλιοθήκη στηρίζει περαιτέρω τις εκδοτικές προσπάθειες των ερευνητών του Ιδρύματος αναλαμβάνοντας την υποβολή των περιοδικών για ευρετηρίαση σε μεγάλες και αναγνωρισμένης αξίας βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα με τις τρέχουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις, η πλατφόρμα διατηρεί αρχείο του ψηφιακού περιεχομένου επιστημονικών περιοδικών, που είτε έχει τερματιστεί η εκδοτική τους πορεία, είτε εκδίδονται μόνο σε έντυπη μορφή.