Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπο συλλογής δημοσιεύσεων σε MendeleyΑναζητούμε και συλλέγουμε όλες τις δημοσιεύσεις για τον COVID-19 των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όποιος ερευνητής του Πανεπιστημίου μας θα ήθελε να μας ενημερώσει για τη δημοσιεύση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων προδημοσιεύσεων (pre-prints) σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, mariafrantzi [at] upatras.gr). Οι παρακάτω δημοσιεύσεις διατίθενται και σε συλλογή του Zotero για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες από όποιον το επιθυμεί.

Μπορείτε επίσης να δείτε την αναφορά για τη δυναμική επισκόπηση των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος για τον COVID-19 με δεδομένα από τη βάση Dimensions.
  1. Androulakis, G., Lisgara, E., Androulakis, S., & Karolidis, G. (2020). Outbreaks of Coronavirus. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13422.
  2. Deftereos, S. G., Siasos, G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Angelidis, C., Giotaki, S. G., … Stefanadis, C. (2020). The GReek study in the Effects of Colchicine in COvid-19 complications prevention (GRECCO-19 study): rationale and study design. Hellenic Journal of Cardiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.hjc.2020.03.002.
  3. Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Intubation and mechanical ventilation of patients with COVID-19: what should we tell them? Monaldi Archives for Chest Disease, 90(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1296.
  4. Giamarellos-Bourboulis, E. J., Netea, M. G., Rovina, N., Akinosoglou, K., Antoniadou, A., Antonakos, N., … Koutsoukou, A. (2020). Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure. Cell Host & Microbe. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/J.CHOM.2020.04.009.
  5. Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
  6. Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Imiquimod as a potential treatment for COVID-19. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13412.
  7. Farsalinos, K., Niaura, R., Le Houezec, J., Barbouni, A., Tsatsakis, A., Kouretas, D., … Poulas, K. (2020). Nicotine and SARS-CoV-2: COVID-19 may be a disease of the nicotinic cholonergic system. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13431.
  8. Σαγκριώτης, Γ. (2020). Η ανάγκη δεν είναι φιλοτιμία. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 33–36). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  9. Κούβελας, Η. (2020). Επιδημίες-Πανδημίες: Η μεγάλη επιστροφή. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 213–217). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3
  10. Αρχάκης, Α. (2020). Η νόσος του κορωνοϊού και οι μεταναστευτικές «ροές» ως εθνικές απειλές: Παράλληλες αναγνώσεις από μία κοινωνιογλωσσολογική οπτική και όχι μόνο. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 405–412). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  11. Ράγκος, Σ. (2020). Τότε και τώρα: AethiD-31 (Αθήνα, 430 π.Χ.) και CoviD-19 (Υφήλιος, 2020 μ.Χ.). Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 473–482). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  12. Ribal, M. J., Cornford, P., Briganti, A., Knoll, T., Gravas, S., … Babjuk, M. (2020). European Association of Urology Guidelines Office Rapid Reaction Group: An Organisation-wide Collaborative Effort to Adapt the European Association of Urology Guidelines Recommendations to the Coronavirus Disease 2019 Era. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.056.
  13. Tefik, T., Guven, S., Villa, L., Gokce, M. I., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). Urolithiasis Practice Patterns Following the COVID-19 Pandemic: Overview from the EULIS Collaborative Research Working Group. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.057.
  14. Pairas, G. N., & Tsoungas, P. G. (2016). H-Bond: Τhe Chemistry-Biology H-Bridge. ChemistrySelect, 1(15), 4520–4532. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/slct.201600770.
  15. Assimakopoulos, S. F., & Marangos, M. (2020). N-acetyl-cysteine may prevent COVID-19-associated cytokine storm and acute respiratory distress syndrome. Medical Hypotheses, 140, 109778. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109778.
  16. Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
  17. Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
  18. Rovina, N., Akinosoglou, K., Eugen-Olsen, J., Hayek, S., Reiser, J., & Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an early predictor of severe respiratory failure in patients with COVID-19 pneumonia. Critical Care, 24(1), 187. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s13054-020-02897-4.
  19. Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Platanaki, C., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Management of COVID-19: the risks associated with treatment are clear, but the benefits remain uncertain. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-Perspectives). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1342.
  20. Velissaris, D., Dimopoulos, G., Parissis, J., Alexiou, Z., Antonakos, N., Babalis, D., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group. Infectious Diseases and Therapy, 1–10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40121-020-00301-w.
  21. Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
  22. Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a potentially crucial snake toxin-like sequence in the SARS-CoV-2 Spike glycoprotein. Patras. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13460.
  23. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
  24. Renieris, G., Katrini, K., Damoulari, C., Akinosoglou, K., Psarrakis, C., Kyriakopoulou, M., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (9000). Serum Hydrogen Sulfide and Outcome Association in Pneumonia by the SARS-CoV-2 Corona virus. Shock, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001562.
  25. Gökce, M. İ., Yin, S., Sönmez, M. G., Eryildirim, B., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). How does the COVID-19 pandemic affect the preoperative evaluation and anesthesia applied for urinary stones? EULIS eCORE–IAU multicenter collaborative cohort study. Urolithiasis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00240-020-01193-8.
  26. Anders, H.-J., Bruchfeld, A., Fernandez Juarez, G. M., Floege, J., Goumenos, D., Turkmen, K., … ERA-EDTA, on behalf of the I. W. G. of. (2020). Recommendations for the management of patients with immune-mediated kidney disease during the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 pandemic. Nephrology Dialysis Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa112.
  27. Gkentzi, D., Karatza, A., & Dimitriou, G. (2020). Challenges for the Pediatricians During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 Coronavirus Disease 2019) Pandemic Start From the Neonatal Period. The Pediatric Infectious Disease Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002713.
  28. Farsalinos, K., Angelopoulou, A., Alexandris, N., & Poulas, K. (2020). COVID-19 and the nicotinic cholinergic system. European Respiratory Journal, 2001589. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1183/13993003.01589-2020.
  29. Apostolos, A., & Apostolos, K. (2020). Tracking applications: a factor of mithridatism of personal data and privacy at the post-COVID-19 era? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1–4. Διαθέσιμο από: https://doi.org/DOI: 10.1017/dmp.2020.170.
  30. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). How well prepared are dermatologists redeployed to COVID-19 wards? International Journal of Dermatology, Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijd.14978.
  31. Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
  32. Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
  33. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
  34. Assimakopoulos, S. F., Seintis, F., & Marangos, M. (2020). Pentoxifylline and complicated COVID-19: A pathophysiologically based treatment proposal. Medical Hypotheses, 143, 109926. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109926.
  35. Karampelias, V., Karonis, D., & Psaroudi, V. (2020). The psycho-emotional impact of COVID-19 on surgical staff working in emergency departments. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00068-020-01411-3.
  36. Akinosoglou, K., Velissaris, D., Ziazias, D., Davoulos, C., Tousis, A., Tsiotsios, K., … Gogos, C. (2020). Remdesivir and Tocilizumab: Mix or Match. Journal of Medical Virology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/jmv.26117.
  37. Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
  38. Papachristodoulou, E., Kakoullis, L., Parperis, K., & Panos, G. (2020). Long-term and herd immunity against SARS-CoV-2: implications from current and past knowledge. Pathogens and Disease. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/femspd/ftaa025.
  39. Karamouzos, V., Fligou, F., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). High flow nasal cannula oxygen therapy in adults with COVID-19 respiratory failure. A case report. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-COVID-19-Collection of articles on the Coronavirus outbreak). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1323.
  40. Nee, A. Y. C., Ong, S. K., Chryssolouris, G., & Mourtzis, D. (2012). Augmented reality applications in design and manufacturing. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 61(2), 657–679. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010.
  41. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). The management of biologics in dermatologic patients in the 2019-nCoV era. Journal of Dermatological Treatment, 31(4), 319. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1749544.
  42. Langousis, A., & Carsteanu, A. A. (2020). Undersampling in action and at scale: application to the COVID-19 pandemic. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34, 1281–1283. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00477-020-01821-0.
  43. Lagadinou, M., Salomou, E. E., Zareifopoulos, N., Marangos, M., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). Prognosis of COVID-19: Changes in laboratory parameters. Le Infezioni in Medicina, 28(suppl 1), 89–95.
  44. Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
  45. Papastefanopoulos, V., Linardatos, P., & Kotsiantis, S. (2020). COVID-19: A Comparison of Time Series Methods to Forecast Percentage of Active Cases per Population. Applied Sciences , Vol. 10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/app10113880.
  46. Pavli, A., Smeti, P., Papadima, K., Andreopoulou, A., Hadjianastasiou, S., Triantafillou, E., … Maltezou, H. C. (2020). A cluster of COVID-19 in pilgrims to Israel. Journal of Travel Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa102.
  47. Deftereos, S. G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Siasos, G. D., Giotaki, S. G., Gargalianos, P., … investigators, on behalf of the G.-19. (2020). Effect of Colchicine vs Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019: The GRECCO-19 Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open, 3(6), e2013136–e2013136. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.13136.
  48. Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Makri, O., & Georgakopoulos, C. D. (2020). Possible protective role of contact Lens against SARS COV 2. Journal Français d’Ophtalmologie. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfo.2020.05.004
  49. Giannouchos, T., Sussman, R., Mier, J. M., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory-confirmed COVID-19 cases. MedRxiv, 2020.06.04.20122481. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481.
   • Giannouchos, T., Sussman, R., Mier, J. M., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory-confirmed COVID-19 cases. European Respiratory Journal, 56(4), 2020.06.04.20122481. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481.
  50. El Mubarak, M. A., Danika, C., Cachon, C., Korovila, C., Atsopardi, K., Panagopoulos, N., … Sivolapenko, G. B. (2020). In vivo quantification and pharmacokinetic studies of cotinine in mice after smoke exposure by LC-MS/MS. Biomedical Chromatography : BMC, 34(2), e4752. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/bmc.4752.
  51. Farsalinos, K., Barbouni, A., Poulas, K., Polosa, R., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Current smoking, former smoking, and adverse outcome among hospitalized COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 11, 2040622320935765. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/2040622320935765.
  52. Angelopoulou, A., Alexandris, N., Konstantinou, E., Mesiakaris, K., Zanidis, C., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2020). Imiquimod – A toll like receptor 7 agonist – Is an ideal option for management of COVID 19. Environmental Research, 188, 109858. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109858.
  53. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Molecular modelling and docking experiments examining the interaction between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and neuronal nicotinic acetylcholine receptors (pp. 1–29). pp. 1–29. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0365.v1.
  54. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a Potentially Crucial Snake Toxin-Like Sequence in the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0301.v1.
  55. Farsalinos, K., Poulas, K., Polosa, R., Barbouni, A., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Prevalence of Current Smoking and Association with Adverse Outcome in Hospitalized COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0113.v1.
  56. Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Activation of TLR7 and Innate Immunity as an Efficient Method Against COVID-19 Pandemic: Imiquimod as a Potential Therapy. Frontiers in Immunology , Vol. 11, p. 1373. Διαθέσιμο από: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.01373.
  57. Sakagianni, A., Feretzakis, G., Kalles, D., Koufopoulou, C., & Kaldis, V. (2020). Setting up an Easy-to-Use Machine Learning Pipeline for Medical Decision Support: A  Case Study for COVID-19 Diagnosis Based on Deep Learning with CT Scans. Studies in Health Technology and Informatics, 272, 13–16. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3233/SHTI200481.
  58. Qaradakhi, T., Gadanec, L., Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., & Zulli, A. (2020, July). Could DIZE be the answer to COVID-19? Maturitas. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.07.002.
  59. Giovannini, M., Koniari, I., Mori, F., Ricci, S., de Simone, L., Favilli, S., … Novembre, E. (2020). Kounis syndrome: A clinical entity penetrating from pediatrics to geriatrics. Journal of Geriatric Cardiology, 17(5), 294–299. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2020.05.011.
  60. Halvatsiotis, P., Kotanidou, A., Tzannis, K., Jahaj, E., Magira, E., Theodorakopoulou, M., … Dimopoulos, G. (2020). Demographic and clinical features of critically ill patients with COVID-19 in Greece: The burden of diabetes and obesity. Diabetes Research and Clinical Practice, 166. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108331.
  61. Halsey, R., Priftakis, D., Mackenzie, S., Wan, S., Davis, L. M., Lilburn, D., … Bomanji, J. (2020). COVID-19 in the act: incidental 18F-FDG PET/CT findings in asymptomatic patients and those with symptoms not primarily correlated with COVID-19 during the United Kingdom coronavirus lockdown. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00259-020-04972-y.
  62. Tsiambas, E., Chrysovergis, A., Papanikolaou, V., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Chromosome X riddle in SARS-CoV-2 (COVID-19) – related lung pathology. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00878-0.
  63. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., & Melita, H. (9000). The Controversy of Renin-Angiotensin-System Blocker Facilitation Versus Countering COVID-19 Infection. Journal of Cardiovascular Pharmacology, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000894.
  64. Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
  65. Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. (2020). “Missing” acute coronary syndrome hospitalizations during the COVID-19 era in Greece: Medical care avoidance combined with a true reduction in incidence? Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/clc.23424.
  66. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Zografos, C. D. (2020). Urgent, Emergent, or Elective Surgery during the COVID-19 Pandemic. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 30 (Supplement 1 COVID-19), 86–87. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.Supp1.S86.
  67. Sinopidis, X., Gkentzi, D., Karatza, A., & Fouzas, S. (2020). Considerations on Medical Education during the COVID-19 Pandemic and Beyond. Balkan Medical Journal, 1–2. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.6.183.
  68. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of an Interaction between SARS-CoV-2 and Nicotinic Receptors with Potential Therapeutic Targeting Implications. International Journal of Molecular Sciences , Vol. 21. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijms21165807.
  69. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection and Cardiac Arrhythmias. Trends in Cardiovascular Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.08.002.
  70. Lagadinou, M., Zareifopoulos, N., Karela, A., Kyriakopoulou, O., & Velissaris, D. (2020). Are Patients With Autoimmune Disease at Greater Risk of Developing Severe COVID-19? Journal of Clinical Medicine Research, 12(8), 539–541. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.14740/jocmr4245.
  71. Kostopoulou, E., Güemes, M., & Shah, P. (2020). COVID-19 in Children and Adolescents with Endocrine Conditions. Hormone and Metabolic Research, 52(9). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1055/a-1227-6635.
  72. Mavraganis, G., Aivalioti, E., Chatzidou, S., Patras, R., Paraskevaidis, I., Kanakakis, I., … Dimopoulos, M.-A. (2020). Cardiac arrest and drug-related cardiac toxicity in the Covid-19 era. Epidemiology, pathophysiology and management. Food and Chemical Toxicology, 145, 111742. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111742.
  73. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection: Viral Macro- and Micro-Vascular Coagulopathy and Thromboembolism/Prophylactic and Therapeutic Management. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 1074248420958973. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/1074248420958973.
  74. Karatza, E., Ismailos, G., Marangos, M., & Karalis, V. (2020). Optimization of hydroxychloroquine dosing scheme based on COVID-19 patients’ characteristics: a review of the literature and simulations. Xenobiotica, 1–32. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/00498254.2020.1824301.
  75. Katsanos, K., Kitrou, P., & Karnabatidis, D. (2020). To the editor: Interventional radiology in the COVID-19 era: Crisis and opportunity. CVIR Endovascular, 3(1), 67. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s42155-020-00162-x.
  76. Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
  77. Farsalinos, K., Barbouni, A., & Niaura, R. (2020). Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option? Reply. Internal and Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s11739-020-02457-2.
  78. Akinosoglou, K., & Gogos, C. (2020). Severe COVID-19 and interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab: Some notes of concern. Respirology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/resp.13939.
  79. Heinze, A., Umari, P., Basulto-Martínez, M., Suárez-Ibarrola, R., Liatsikos, E., Rassweiler, J., … Gözen, A. S. (2020). Impact of COVID-19 on Clinical and Academic Urological Practice: A Survey from European Association of Urology Section of Uro-technology. European Urology Open Science, Vol. 21, pp. 22–28. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.euros.2020.08.001.
  80. Cantini, F., Banci, L., Altincekic, N., Bains, J. K., Dhamotharan, K., Fuks, C., … Spyroulias, G. A. (2020). 1H, 13C, and 15N backbone chemical shift assignments of the apo and the ADP-ribose bound forms of the macrodomain of SARS-CoV-2 non-structural protein 3b. Biomolecular NMR Assignments, Vol. 14, pp. 339–346. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12104-020-09973-4.
  81. Polymenis, A. (2020). An application of a mixture of exponential distributions for assessing hazard rates from COVID-19. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, Vol. 27, pp. e58–e63. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.15586/jptcp.v27iSP1.721.
  82. Sampsonas, F. (2020). Bacillus calmette-guerin: Established and emerging roles for an old friend. Pneumon, Vol. 33, pp. 10–12. Διαθέσιμο από: http://www.pneumon.org/online-first/newsid789/768.
  83. Bimbi, C., Wollina, U., Kyriakou, G., Dalla Lana, D. F., & Ramos, M. (2020). Basic teledermatology solving two cases of crusted scabies. Dermatologic Therapy. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/dth.14214.
  84. Kounis, N. G., Koniari, I., Plotas, P., Soufras, G. D., Tsigkas, G., Davlouros, P., & Hahalis, G. (2020). Inflammation, Thrombosis, and Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Acute Coronary Syndromes. Angiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/0003319720946213.
  85. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolaki, N. E., Apostolopoulos, E. J., Melita, H., & Katsiki, N. (2020). Mitochondrial dysfunction in cardiovascular disease: Current status of translational research/clinical and therapeutic implications. Medicinal Research Reviews. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/med.21732.
  86. Abadal, J. M., Gonzalez-Nieto, J., Lopez-Zarraga, F., Gregorio, M. A. de, M Kitrou, P., & Mendez, S. (2020). Future scenarios and opportunities for interventional radiology in the post COVID-19 era. Diagnostic and Interventional Radiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5152/dir.2020.20494.
  87. Kohns Vasconcelos, M., Renk, H., Popielska, J., Nyirenda Nyang’wa, M., Burokiene, S., Gkentzi, D., … Bielicki, J. A. (2020). SARS-CoV-2 testing and infection control strategies in European paediatric emergency departments during the first wave of the pandemic. European Journal of Pediatrics. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03843-w.
  88. Anastassopoulou, C., Gkizarioti, Z., Patrinos, G. P., & Tsakris, A. (2020). Human genetic factors associated with susceptibility to SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease severity. Human Genomics, 14(1), 40. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s40246-020-00290-4.
  89. Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Alexandris, N., Tzartos, S., Eliopoulos, E., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2020). COVID-19 and Cholinergic Anti-inflammatory Pathway: In silico Identification of an Interaction between α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor and the Cryptic Epitopes of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Spike Glycoproteins. BioRxiv, 2020.08.20.259747. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.08.20.259747.
  90. Chatzitheodoridis, F., & Kontogeorgos, A. (2020). Exploring of a Small-Scale Tourism Product under Economic Instability: The Case of a Greek Rural Border Area. Economies , Vol. 8. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/economies8030052.
  91. Maltezou, H. C., Dedoukou, X., Tsonou, P., Tseroni, M., Raftopoulos, V., Pavli, A., … Sipsas, N. V. (2020). Hospital factors associated with SARS-CoV-2 infection among healthcare personnel in Greece. Journal of Hospital Infection. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.10.010.
  92. Mavragani, A., & Gillas, K. (2020). On the predictability of COVID-19 in USA: A Google Trends analysis. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27189/v1.
  93. Kotsiou, O. S., Kotsios, V. S., Lampropoulos, I., Zidros, T., Zarogiannis, S. G., & Gourgoulianis, K. I. (2020). High temperature slows coronavirus disease 2019 transmission rate: A within and among country analysis. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-33255/v1.
  94. Mavragani, A., & Gillas, K. (2020). COVID-19 and Non-Pharmaceutical Interventions: The Greek Paradigm. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-36370/v1.
  95. Lampropoulos, I., Aggelopoulos, E., & … (2020). The Impact of the COVID-19 Disease on Distance Super-Market Sales. SSRN, pp. 1–24. Διαθέσιμο από: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3646042.
  96. Magklara, K., Lazaratou, H., Barbouni, A., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Impact of COVID-19 pandemic and lockdown measures on mental health of children and adolescents in Greece. MedRxiv, 2020.10.18.20214643. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.10.18.20214643.
  97. De Luca, G., Verdoia, M., Cercek, M., Jensen, L. O., Vavlukis, M., Calmac, L., Johnson, T., Ferrer, G. R., Ganyukov, V., Wojakowski, W., Kinnaird, T., van Birgelen, C., Cottin, Y., IJsselmuiden, A., Tuccillo, B., Versaci, F., Royaards, K.-J., Berg, J. T., Laine, M., … Dudek, D. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Mechanical Reperfusion for Patients With STEMI. Journal of the American College of Cardiology, 76(20), 2321–2330. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.546.
  98. Gokdemir, O., Pak, H., Bakola, M., Bhattacharya, S., Hoedebecke, K., & Jelastopulu, E. (2020). Family Physicians’ Knowledge about and Attitudes towards COVID-19—A Cross-sectional Multicentric Study. Infect Chemother, 52. https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.e68
  99. Karampekos, G., Gkolfakis, P., Tziatzios, G., Apostolopoulos, P., Vlachogiannakos, J., Thomopoulos, K., Protopapas, A., Kofokotsios, A., Oikonomou, M., Mela, M., Samonakis, D., Christodoulou, D., & Triantafyllou, K. (2020). Differences between fellows and fellowship program directors in their perception of the impact of the COVID-19 pandemic on gastroenterology training: Results from a nationwide survey in Greece. Annals of Gastroenterology, 33(6), 680–686. PMC. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20524/aog.2020.0546
  100. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Roussakou, E. (2020). Ethical Issues in Intensive Care Units during the COVID-19 Pandemic. Indian Journal of Critical Care Medicine : Peer-Reviewed, Official Publication of  Indian Society of Critical Care Medicine, 24(9), 855–856. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-23543.
  101. Petrellis, N. (2020). A COVID-19 Multipurpose Platform. Digital Biomarkers, 4(3), 89–98. PubMed. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1159/000511704.
  102. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (9000). Letter to the Editor: The Impact of COVID-19 on the Life Quality of Ambulatory Patients With Chronic Skin Conditions. The Journal of Ambulatory Care Management, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://journals.lww.com/ambulatorycaremanagement/Fulltext/9000/Letter_to_the_Editor__The_Impact_of_COVID_19_on.99920.aspx.
  103. Quattrocchi, A., Mamais, I., Tsioutis, C., Christaki, E., Constantinou, C., Koliou, M., Pana, Z.-D., Silvestros, V., Theophanous, F., Haralambous, C., Stylianou, A., Sotiriou, S., Athanasiadou, M., Kyprianou, T., Demetriou, A., Demetriou, C. A., Kolokotroni, O., Gregoriou, I., Paphitou, N., … Nikolopoulos, G. (2020). Extensive Testing and Public Health Interventions for the Control of COVID-19 in the Republic of Cyprus between March and May 2020. Journal of Clinical Medicine, 9(11). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jcm9113598.
  104. Akinosoglou, K., Paliogianni, F., Spyridonidis, A., Symeonidis, A., Alexopoulos, L. G., Ziazias, D., Kouraklis-Symeonidis, A., Marangos, M., & Gogos, C. (2020). SARS-CoV-2 persistence and non-protective immunity in infected haematological patients. British Journal of Haematology. Scopus. https://doi.org/10.1111/bjh.17212.
  105. Assimakopoulos, S. F., Emmanuil, A., Tsimeka, A., Chalkidi, T., Marangos, M., & Gogos, C. (2020). Evidence for increased circulating procoagulant phospholipids in patients with COVID-19 pneumonia and their prognostic role. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-1260.
  106. Farsalinos, K., Poulas, K., Kouretas, D., Vantarakis, A., Leotsinidis, M., Kouvelas, D., Docea, A. O., Kostoff, R., Gerotziafas, G. T., Antoniou, M. N., Polosa, R., Barbouni, A., Yiakoumaki, V., Giannouchos, T. V., Bagos, P. G., Lazopoulos, G., Izotov, B. N., Tutelyan, V. A., Aschner, M., … Tsatsakis, A. (2020). Improved strategies to counter the COVID-19 pandemic: Lockdowns vs. Primary and Community Healthcare. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.12.001
  107. Feketea, G. M., & Vlacha, V. (2020). The Diagnostic Significance of Usual Biochemical Parameters in Coronavirus Disease 19 (COVID-19): Albumin to Globulin Ratio and CRP to Albumin Ratio. Frontiers in Medicine, 7. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.566591
  108. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2021). The Impact of COVID-19 on the Life Quality of Ambulatory Patients With Chronic Skin Conditions. The Journal of Ambulatory Care Management, 44(1), 85–86. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000363
  109. Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Georgakopoulos, C., & Jelastopulu, E. (2020). The use of acrylic window as protective physical barrier against coronavirus infection in the context of voice disorders. Speech, Language and Hearing. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/2050571X.2020.1839715
  110. Rahma, A. T., Elsheik, M., Ali, B. R., Elbarazi, I., Patrinos, G. P., Ahmed, L. A., & Al Maskari, F. (2020). Knowledge, attitudes, and perceived barriers toward genetic testing and pharmacogenomics among healthcare workers in the United Arab Emirates: A cross-sectional study. Journal of Personalized Medicine, 10(4), 1–14. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jpm10040216
  111. Terpos, E., Politou, M., Sergentanis, T. N., Mentis, A., Rosati, M., Stellas, D., Bear, J., Hu, X., Felber, B. K., Pappa, V., Pagoni, M., Grouzi, E., Labropoulou, S., Charitaki, I., Ntanasis-Stathopoulos, I., Moschandreou, D., Bouhla, A., Saridakis, S., Korompoki, E., … Pavlakis, G. N. (2020). Anti–SARS-CoV-2 antibody responses in convalescent plasma donors are increased in hospitalized patients; subanalyses of a phase 2 clinical study. Microorganisms, 8(12), 1–19. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/microorganisms8121885.
  112. Mavragani, A., & Gkillas, K. (2020). COVID-19 predictability in the United States using Google Trends time series. Scientific Reports, 10(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41598-020-77275-9.
  113. Giannakodimos, I., Gkountana, G.-V., Lykouras, D. Karkoulias, K. & Tsakas, S. (2021). The role of Interleukin-6 in the pathogenesis, prognosis and treatment of severe COVID-19. Current Medicinal Chemistry, 28, 1–10. https://doi.org/10.2174/0929867328666201209100259
  114. Koutsaftiki, C., Papatheodoropoulou, A., Papaioannou, G., Korovessi, P., Mammas, I.N., Theodoridou, M., & Spandidos, D.A. (2020). [Comment] COVID‑19 threat and frontline paediatric care professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 20(6), 291. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3892/etm.2020.9421.
  115. Plachouri, K.-M., Mulita, F., & Georgiou, S. (2020). Dermatology Teleteaching during the COVID-19 Pandemic. Journal of the College of Physicians and Surgeons–Pakistan : JCPSP, 30(10), 185–186. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.supp2.S185.
  116. Alexopoulos, P., Soldatos, R., Kontogianni, E., Frouda, M., Loanna Aligianni, S., Skondra, M., Passa, M., Konstantopoulou, G., Stamouli, E., Katirtzoglou, E., Politis, A., Economou, P., Alexaki, M., Siarkos, K., & Politis, A. (2020). COVID-19 Crisis Effects on Caregiver Distress in Neurocognitive Disorder. Journal of Alzheimer’s Disease : JAD. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3233/JAD-200991.
  117. Koutsaftiki, C., Papatheodoropoulou, A., Papaioannou, G., Korovessi, P., Mammas, I. N., Theodoridou, M., & Spandidos, D. A. (2020). COVID-19 threat and frontline paediatric care professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 20(6), 291. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3892/etm.2020.9421.
  118. Terpos, E., Politou, M., Sergentanis, T. N., Mentis, A., Rosati, M., Stellas, D., Bear, J., Hu, X., Felber, B. K., Pappa, V., Pagoni, M., Grouzi, E., Labropoulou, S., Charitaki, I., Ntanasis-Stathopoulos, I., Moschandreou, D., Bouhla, A., Saridakis, S., Korompoki, E., … Pavlakis, G. N. (2020). Anti-SARS-CoV-2 Antibody Responses in Convalescent Plasma Donors Are Increased in  Hospitalized Patients; Subanalyses of a Phase 2 Clinical Study. Microorganisms, 8(12). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/microorganisms8121885.
  119. Kakoullis, L., Eliades, E., Papachristodoulou, E., Parperis, K., Chra, P., Constantinidou, A., Chatzittofis, A., Sampsonas, F., & Panos, G. (2020). Response to COVID-19 in Cyprus: Policy changes and epidemic trends. International Journal of Clinical Practice, e13944. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijcp.13944
  120. Papiris, S. A., Bouros, D., Markopoulou, K., Kolilekas, L., Papaioannou, A. I., Tzilas, V., Tzouvelekis, A., Fouka, E., Papakosta, D., Daniil, Z., Steiropoulos, P., Gogali, A., Papanikolaou, I. C., Xyfteri, A., Haritou, A., Korbila, I., Tomos, I. P., Loukides, S., Bellelli, R., … Manali, E. D. (2020). Early COVID-19 Lockdown in Greece and IPF: A beneficial “impact” beyond any  expectation. The European Respiratory Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1183/13993003.03111-2020.
  121. Alexandris, N., Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S. J., Tsatsakis, A., Eliopoulos, E., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Evaluation of Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonists as Potential Therapeutic Interventions. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.12.013.
  122. Farsalinos, K., & Niaura, R. (2021). E-Cigarette Use and COVID-19: Questioning Data Reliability. The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 68(1), 213. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.09.012.
  123. Karampitsakos, T., Akinosoglou, K., Papaioannou, O., Panou, V., Koromilias, A., Bakakos, P., Loukides, S., Bouros, D., Gogos, C., & Tzouvelekis, A. (2020). Increased Red Cell Distribution Width Is Associated With Disease Severity in Hospitalized Adults With SARS-CoV-2 Infection: An Observational Multicentric Study. Frontiers in Medicine, 7, 616292. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.616292.
  124. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., & Melita, H. (2020). Cardiovascular implications and complications of the coronavirus disease-2019 pandemic: A world upside down. Current Opinion in Cardiology, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000838.
  125. Farsalinos, K., Bagos, P. G., Giannouchos, T., Niaura, R., Barbouni, A., & Poulas, K. (2021). Smoking prevalence among hospitalized COVID-19 patients and its association with disease severity and mortality: An expanded re-analysis of a recent publication. Harm Reduction Journal, 18(1), 9. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s12954-020-00437-5.
  126. Giannokostas, K., Dimakopoulos, Y., Anayiotos, A., & Tsamopoulos, J. (2021). Advanced Constitutive Modeling of the Thixotropic Elasto-Visco-Plastic Behavior of Blood: Steady-State Blood Flow in Microtubes. Materials, 14(2). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ma14020367. 
  127. Groumpos, P.P. (2020). A new Mathematical Model for COVID-19: A Fuzzy Cognitive Map Approach for Coronavirus Diseases.2020 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1109/IISA50023.2020.9284378.
  128. Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Alexandris, N., Kouretas, D., Tzartos, S., Eliopoulos, E., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2021). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of Interactions Βetween α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor and the Cryptic Epitopes of SARS-Co-V and SARS-CoV-2 Spike Glycoproteins. Food and Chemical Toxicology, 112009. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112009.
  129. Apostolopoulos, V., Bojarska, J., Chai, T.-T., Elnagdy, S., Kaczmarek, K., Matsoukas, J., New, R., Parang, K., Lopez, O. P., Parhiz, H., Perera, C. O., Pickholz, M., Remko, M., Saviano, M., Skwarczynski, M., Tang, Y., Wolf, W. M., Yoshiya, T., Zabrocki, J., … Toth, I. (2021). A Global Review on Short Peptides: Frontiers and Perspectives. Molecules (Basel, Switzerland), 26(2). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/molecules26020430.
  130. Kounis, N. G., Koniari, I., Gogos, C., & Assimakopoulos, S. F. (2021). Ηypercoagulation and myocardial injury as risk factors for mortality in patients with COVID-19 pneumonia. The American Journal of Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.01.035.
  131. Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., Zulli, A., Moore, G., Kelaidonis, K., Moschovou, K., & Mavromoustakos, T. (2021). From Angiotensin II to Cyclic Peptides and Angiotensin Receptor Blockers (ARBs): Perspectives of ARBs in COVID-19 Therapy. Molecules (Basel, Switzerland), 26(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/molecules26030618.
  132. Vlacha, V., & Feketea, G. M. (2020). Return-to-School Evaluation Criteria for Children With Suspected Coronavirus Disease 2019. Frontiers in Public Health, 8, 618642. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.618642.
  133. Bampoula, X., Siaterlis, G., Nikolakis, N., & Alexopoulos, K. (2021). A Deep Learning Model for Predictive Maintenance in Cyber-Physical Production Systems Using LSTM Autoencoders. Sensors (Basel, Switzerland), 21(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/s21030972
  134. Bouri, E., Gkillas, K., Gupta, R., & Pierdzioch, C. (2021). Forecasting power of infectious diseases-related uncertainty for gold realized variance. Finance Research Letters, 101936. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101936.
  135. Dragotis, E., Atsopardi, K., Barbouni, A., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health among Greek adults: A cross-sectional survey. MedRxiv, 2021.02.20.21252129. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2021.02.20.21252129.
  136. Karaivazoglou, K., Konstantopoulou, G., Kalogeropoulou, M., Iliou, T., Vorvolakos, T., Assimakopoulos, K., Gourzis, P., & Alexopoulos, P. (2021). Psychological distress in the Greek general population during the first COVID-19 lockdown. BJPsych Open, 7(2), e59. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1192/bjo.2021.17.
  137. Karampelias, V., Spanidis, Y., Roussakou, E., Zografos, C. D., & Chrysikos, D. (2021). Precaution Measures for the Safety of the Personnel in the Surgical Wards during the COVID-19 Pandemic. The Journal of Hand Surgery Asian-Pacific Volume, 26(1), 127–129. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1142/S2424835521200022.
  138. Kioutsioukis, I., & Stilianakis, N. I. (2021). On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate Climate. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijerph18041660.
  139. Kounis, N. G., Koniari, I., Gogos, C., & Assimakopoulos, S. F. (2021). Ηypercoagulation and myocardial injury as risk factors for mortality in patients with COVID-19 pneumonia. The American Journal of Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.01.035.
  140. Rassweiler, J. J., Pini, G., Liatsikos, F., Georgiev, M., Roupret, M., Breda, A., Knoll, T., Micali, S., Stenzl, A., Goezen, A. S., Yanev, K., & Rassweiler-Seyfried, M.-C. (2021). [COVID-19 in european urology: Which lessons have we learned?]. Der Urologe. Ausg. A, 1–10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00120-021-01450-7.
  141. Ziogou, R., & Zografou, K. (2020). Homebirth and homecare during COVID-19. European Journal of Midwifery, 4, 14. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.18332/ejm/120972.
  142. Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., Baourda, V. C., Tassi, C., Stavrou, V., Moschou, K., & Brouzou, K. O. (2021). “Staying Home—Feeling Positive”: Effectiveness of an on-line positive psychology group intervention during the COVID-19 pandemic. Current Psychology (New Brunswick, N.J.), 1–13. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12144-021-01613-x.
  143. Calina, D., Hartung, T., Mardare, I., Mitroi, M., Poulas, K., Tsatsakis, A., Rogoveanu, I., & Docea, A. O. (2021). COVID-19 pandemic and alcohol consumption: Impacts and interconnections. Toxicology Reports, 8, 529–535. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.03.005.
   • Calina, D., Hartung, T., Mardare, I., Mitroi, M., Poulas, K., Tsatsakis, A., Rogoveanu, I., & Docea, A. O. (2021). Erratum to “COVID-19 pandemic and alcohol consumption: Impacts and interconnections” [Toxicol. Rep. 8C (2021) 529—535/1078]. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.012
  144. De Luca, G., Cercek, M., Okkels Jensen, L., Bushljetikj, O., Calmac, L., Johnson, T., Gracida Blancas, M., Ganyukov, V., Wojakowski, W., von Birgelen, C., IJsselmuiden, A., Tuccillo, B., Versaci, F., Ten Berg, J., Laine, M., Berkout, T., Casella, G., Kala, P., López Ledesma, B., … Verdoia, M. (2021). Impact of renin-angiotensin system inhibitors on mortality during the COVID Pandemic among STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insight from an  international STEMI registry. Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie, 138, 111469. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111469.
  145. Feketea, G., Vlacha, V., Bocsan, I. C., Vassilopoulou, E., Stanciu, L. A., & Zdrenghea, M. (2021). Vitamin D in Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Related Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). Frontiers in Immunology, 12, 648546. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.648546
  146. Fotis, C., Meimetis, N., Tsolakos, N., Politou, M., Akinosoglou, K., Pliaka, V., Minia, A., Terpos, E., Trougakos, I. P., Mentis, A., Marangos, M., Panayiotakopoulos, G., Dimopoulos, M. A., Gogos, C., Spyridonidis, A., & Alexopoulos, L. G. (2021). Accurate SARS-CoV-2 seroprevalence surveys require robust multi-antigen assays. Scientific Reports, 11(1), 6614. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41598-021-86035-2.
  147. Kounis, N. G., Koniari, I., de Gregorio, C., Velissaris, D., Petalas, K., Brinia, A., Assimakopoulos, S. F., Gogos, C., Kouni, S. N., Kounis, G. N., Calogiuri, G., & Hung, M.-Y. (2021). Allergic Reactions to Current Available COVID-19 Vaccinations: Pathophysiology, Causality, and Therapeutic Considerations. Vaccines, 9(3). https://doi.org/10.3390/vaccines9030221.
  148. Kronbichler, A., Anders, H.-J., Fernandez-Juárez, G. M., Floege, J., Goumenos, D., Segelmark, M., Tesar, V., Turkmen, K., van Kooten, C., & Bruchfeld, A. (2021). Recommendations for the use of COVID-19 vaccines in patients with immune-mediated kidney diseases. Nephrology, Dialysis, Transplantation : Official Publication of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association. https://doi.org/10.1093/ndt/gfab064.
  149. Kyriazopoulou, E., Panagopoulos, P., Metallidis, S., Dalekos, G. N., Poulakou, G., Gatselis, N., Karakike, E., Saridaki, M., Loli, G., Stefos, A., Prasianaki, D., Georgiadou, S., Tsachouridou, O., Petrakis, V., Tsiakos, K., Kosmidou, M., Lygoura, V., Dareioti, M., Milionis, H., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2021). An open label trial of anakinra to prevent respiratory failure in COVID-19. ELife, 10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.7554/eLife.66125.
  150. Mulita, F., Sotiropoulou, M., & Vailas, M. (2021). A multifaceted virus. Non-reducible and strangulated effects of COVID-19. The Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003219.
  151. Neagu, M., Calina, D., Docea, A. O., Constantin, C., Filippini, T., Vinceti, M., Drakoulis, N., Poulas, K., Nikolouzakis, T. K., Spandidos, D. A., & Tsatsakis, A. (2021). Back to basics in COVID-19: Antigens and antibodies-Completing the puzzle. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/jcmm.16462
  152. Perivolaropoulos, C., & Vlacha, V. (2021). A reduction of the number of assays and turnaround time by optimizing Polymerase Chain Reaction (PCR) pooled testing for SARS-CoV-2. Journal of Medical Virology. https://doi.org/10.1002/jmv.26972.
  153. Sotiropoulou, M., Vailas, M., & Kapiris, S. (2021). COVID-19 and impact on trauma injuries. A Janus facing in opposite directions? Injury. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.injury.2021.02.069.
  154. Theofanopoulos, A., Fermeli, D., Boulieris, S., Kalantzis, G., Kefalopoulou, Z., Panagiotopoulos, V., Papadakos, D., & Constantoyannis, C. (2021). Effects of COVID-19 on the admissions of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: The West Greece experience. Neurological Sciences : Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10072-021-05190-6.
  155. Vailas, M., Sotiropoulou, M., Germanos, S., Benetatos, N., & Maroulis, I. (2021). Comment on: Immediate and long-term impact of the COVID-19 pandemic on delivery of surgical services. The British Journal of Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/bjs/znab033.
  156. Vailas, M., Sotiropoulou, M., Mulita, F., & Maroulis, I. (2021). Fear of COVID-19 infection among surgeons and hesitancy for vaccination. Who is the culprit to blame? The British Journal of Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/bjs/znab032.
  157. Vasenska, I., Dimitrov, P., Koyundzhiyska-Davidkova, B., Krastev, V., Durana, P., & Poulaki, I. (2021). Financial Transactions Using FINTECH during the Covid-19 Crisis in Bulgaria. Risks, 9(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/risks9030048.
  158. Akinosoglou, K., Tzivaki, I., & Marangos, M. (2021). Covid-19 vaccine and autoimmunity: Awakening the sleeping dragon. Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 226, 108721. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.clim.2021.108721.
  159. Alexopoulos, P., Roukas, D., Efkarpidis, A., Konstantopoulou, G., Soldatos, R., Karaivazoglou, K., Kontogianni, E., Assimakopoulos, K., Iliou, T., Εconomou, P., Gourzis, P., & Politis, A. (2021). Hospital workforce mental reaction to the pandemic in a low COVID-19 burden setting: A cross-sectional clinical study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 1–11. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00406-021-01262-y.
  160. Anastassopoulou, C., Manoussopoulos, Y., Lampropoulou, V., & Tsakris, A. (2021). Glimpses into evolutionary trajectories of SARS-CoV-2: Emerging variants and potential immune evasion routes. Future Microbiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.2217/fmb-2020-0300.
  161. Apostolopoulos, I. D., Apostolopoulos, D. I., Spyridonidis, T. I., Papathanasiou, N. D., & Panayiotakis, G. S. (2021). Multi-input deep learning approach for Cardiovascular Disease diagnosis using Myocardial Perfusion Imaging and clinical data. Physica Medica, 84, 168–177. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.04.011.
  162. Daponte, A., Michail, G., Daponte, A.-I., Daponte, N., & Valasoulis, G. (2021). Urine hpv in the context of genital and cervical cancer screening—An update of current literature. Cancers, 13(7). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/cancers13071640.
  163. Giannouchos, T. V., Steletou, E., Saridi, M., & Souliotis, K. (2021). Should vaccination be mandated? Individuals’ perceptions on mandatory vaccination in Greece. Journal of Evaluation in Clinical Practice. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/jep.13568.
  164. Hatziantoniou, S., Maltezou, H. C., Tsakris, A., Poland, G. A., & Anastassopoulou, C. (2021). Anaphylactic reactions to mRNA COVID-19 vaccines: A call for further study. Vaccine, 39(19), 2605–2607. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.073.
  165. Hernández, A. F., Calina, D., Poulas, K., Docea, A. O., & Tsatsakis, A. M. (2021). Safety of COVID-19 vaccines administered in the EU: Should we be concerned? Toxicology Reports, 8, 871–879. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.04.003.
   • Hernández, A. F., Calina, D., Poulas, K., Docea, A. O., & Tsatsakis, A. M. (2021). Erratum to “Safety of COVID-19 vaccines administered in the EU: Should we be concerned?” [Toxicol. Rep. 8C (2021) 871-879/1111]. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.011.
  166. Kantsadi, A. L., Cattermole, E., Matsoukas, M.-T., Spyroulias, G. A., & Vakonakis, I. (2021). A COVID moonshot: Assessment of ligand binding to the SARS-CoV-2 main protease by saturation transfer difference NMR spectroscopy. Journal of Biomolecular NMR, 1–12. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10858-021-00365-x.
  167. Magerakis, E., & Habib, A. (2021). Business strategy and environmental inefficiency. Journal of Cleaner Production, 302. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127014.
  168. Maltezou, H. C., Papadima, K., Gkolfinopoulou, K., Ferentinos, G., Mouratidou, E., Andreopoulou, A., Pavli, A., Magaziotou, I., Georgakopoulou, T., Mellou, K., Vorou, R., Antoniadou, A., Stathakarou, A., Chrysochoou, A., Gogos, C., Karaiskou, A., Kotanidou, A., Koutsoukou, A., Marangos, M., … Sipsas, N. V. (2021). Coronavirus disease 2019 pandemic in Greece, February 26 – May 3, 2020: The first wave. Travel Medicine and Infectious Disease, 41. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2021.102051.
  169. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., & Melita, H. (2021). COVID-19 and Acute Myocardial Injury and Infarction: Related Mechanisms and Emerging Challenges. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 10742484211011026. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/10742484211011026.
  170. Sampsonas, F., Kakoullis, L., Karampitsakos, T., Papaioannou, O., Katsaras, M., Papachristodoulou, E., Kyriakou, G., Bellou, A., & Tzouvelekis, A. (2021). Bronchoscopy during the COVID-19 pandemic: Effect on current practices and strategies to reduce procedure-associated transmission. Expert Review of Respiratory Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/17476348.2021.1913058.
  171. Sazakli, E., Leotsinidis, M., Bakola, M., Kitsou, K. S., Katsifara, A., Konstantopoulou, A., & Jelastopulu, E. (2021). Prevalence and associated factors of anxiety and depression in students at a Greek university during COVID-19 lockdown. Journal of Public Health Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2089
  172. Siriopoulos, C., Svingou, A., & Dandu, J. (2021). Lessons for Euro markets from the first wave of COVID-19. Investment Management and Financial Innovations, 18(1), 285–298. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.24.
  173. Stavropoulos, G., Triantafyllou, D., Makri, E., Székely, Z., & Tzovaras, D. (2021). Border Management Systems: How Can They Help Against Pandemics (Vol. 1382, p. 334). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71711-7_27.
  174. Tanmay, S., Labrou, D., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2021). Is SARS-CoV-2 Spike glycoprotein impairing macrophage function via α7-nicotinic acetylcholine receptors? Food and Chemical Toxicology, 152, 112184. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112184.
  175. Taylor, N. G., Grillas, P., Al Hreisha, H., Balkız, Ö., Borie, M., Boutron, O., Catita, A., Champagnon, J., Cherif, S., Çiçek, K., Costa, L. T., Dakki, M., Fois, M., Galewski, T., Galli, A., Georgiadis, N. M., Green, A. J., Hermoso, V., Kapedani, R., … Sutherland, W. J. (2021). The future for Mediterranean wetlands: 50 key issues and 50 important conservation research questions. Regional Environmental Change, 21(2). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10113-020-01743-1.
  176. Tsiambas, E., Chrysovergis, A., Papanikolaou, V., Mastronikolis, N., Ragos, V., Batistatou, A., Peschos, D., Kavantzas, N., Lazaris, A. C., & Kyrodimos, E. (2021). Impact of Ribosome Activity on SARS-CoV-2 LNP – Based mRNA Vaccines. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 654866. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.654866.
  177. Vailas, M., Sotiropoulou, M., Mulita, F., Drakos, N., Ambalov, E., & Maroulis, I. (2021). The impact of COVID-19 on surgical training at a tertiary hospital in Greece: A “hidden infectious enemy” for junior surgeons? European Surgery : ACA : Acta Chirurgica Austriaca, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10353-021-00699-8.
  178. Vassilopoulou, E., Feketea, G., Koumbi, L., Mesiari, C., Berghea, E. C., & Konstantinou, G. N. (2021). Breastfeeding and COVID-19: From Nutrition to Immunity. Frontiers in Immunology, 12, 661806. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.661806.
  179. Velissaris, D., Aretha, D., Tsiotsios, K., Gogos, C., & Karamouzos, V. (2021). Continuous positive airway pressure in the treatment of COVID-19 patients with respiratory failure. A report of six cases with excellent outcome. Advances in Respiratory Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5603/ARM.a2020.0181.
  180. Κωτσάκη, Σ. (2020). Σκέψεις και συναισθήματα γονέων για την επιδημία του Sars-cov-19 [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14227.
  181. Λουκοπούλου, Α. Α. (2021). Μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών με δεδομένα Covid-19 [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14788.
  182. Μπενετάτου, Ε. (2021). Διερεύνηση στάσεων και απόψεων για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και την αποδοχή εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2 των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: <a href=”http://hdl.handle.net/10889/14736″>http://hdl.handle.net/10889/14736</a>.
  183. Πίττα, Σ. (2021). Διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών για το νέο κορωνοϊό SARs-CoV-2 των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14754.
  184. Τζεβελέκου, Β. (2020). Μελέτη και αξιοποίηση επιδημιολογικών μετρικών που αφορούν στην πρόβλεψη των ενεργών κρουσμάτων του Covid19 [Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14179.
  185. Τριανταφύλλου, Ι. (2021). Περιγραφική μελέτη για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, κατά την [sic] διάρκεια της πανδημίας (covid-19) [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14593.
  186. Altincekic, N., Korn, S. M., Qureshi, N. S., Dujardin, M., Ninot-Pedrosa, M., Abele, R., Abi Saad, M. J., Alfano, C., Almeida, F. C. L., Alshamleh, I., de Amorim, G. C., Anderson, T. K., Anobom, C. D., Anorma, C., Bains, J. K., Bax, A., Blackledge, M., Blechar, J., Böckmann, A., … Schlundt, A. (2021). Large-Scale Recombinant Production of the SARS-CoV-2 Proteome for High-Throughput and Structural Biology Applications. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 653148. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.653148<.
  187. Baka, M., Michos, A., Alexopoulou, A., Bouka, P., Bouka, E., Dana, E., Dimitriou, G., Doganis, Grivea, I., Ioannidou, M., Kourti, M., Magkou, E., Makis, A., Malama, A., Mantadakis, E., Markozannes, G., Mitsios, A., Moschovi, M., Papadakis, V., … Petridou, E. T. (2021). COVID-19 among children with cancer in Greece (2020): Results from the Nationwide Registry of Childhood Hematological Malignancies and Solid Tumors (NARECHEM-ST). Pediatric Blood & Cancer, e29079. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/pbc.29079.
  188. Fouzas, S. (2021). SARS-CoV-2 rapid antigen detection tests. The Lancet. Infectious Diseases. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00206-1.
  189. Konstantinidis, I., Tsakiropoulou, E., Hähner, A., de With, K., Poulas, K., & Hummel, T. (2021). Olfactory dysfunction after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination. International Forum of Allergy & Rhinology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/alr.22809.
  190. Mulita, F., Vailas, M., Tchabashvili, L., Liolis, E., Iliopoulos, F., Drakos, N., & Maroulis, I. (2021). The impact of the COVID-19 outbreak on emergency surgery: A Greek emergency department experience. Przeglad Gastroenterologiczny, 16(1), 95. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5114/pg.2021.104739.
  191. Rogers, S. L., Patrinos, G. P., Mitropoulou, C., Formea, C. M., Jones, J. S., & Brown, B. G. (2021). Conference report: Inaugural Pharmacogenomics Access and Reimbursement Symposium. Pharmacogenomics. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.2217/pgs-2021-0016.
  192. Sampsonas, F., Lagadinou, M., Karampitsakos, T., Solomou, E., Doulberis, M., Marangos, M., & Tzouvelekis, A. (2021). Prevalence and significance of mediastinal lymphadenopathy in patients with Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 infection. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(9), 3607–3609. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.26355/eurrev_202105_25843.
  193. Sotiropoulou, M., Schizas, D., Mulita, F., Maroulis, I., & Vailas, M. (2021). The impact of “COVID-mania” on medical scientific literature. Are we facing a publication pandemic? European Surgery : ACA : Acta Chirurgica Austriaca, 1–2. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10353-021-00711-1.
  194. Michalakis, G., Triantafyllou, A., Kounalaki, M., Kotsarinis, N., Sakellaropoulos, P., & Moustakas, K. (2021). Dr.supER: Intubation and ventilator troubleshooting VR simulation. Proceedings – 2021 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops, VRW 2021, 671–672. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1109/VRW52623.2021.00218.
  195. Pavlou, M., Kalatzis, K., Chrysanthakopoulou, A., Laskos, D., Georgakopoulos, S., Voultsidis, D., & Moustakas, K. (2021). Remote adversarial VR serious game simulating COVID-19 infection spread and protection protocols. Proceedings – 2021 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops, VRW 2021, 683–684. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1109/VRW52623.2021.00224.
  196. Tsichla, M.-E. (2021). Covid-19 and Greek Museums. Digitality as a Mean of Promoting Cultural Heritage During the Coronavirus Period. New Ways of Expression. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12642 LNCS, 675–682. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/978-3-030-73043-7_59.
  197. Vailas, M., Sotiropoulou, M., Schizas, D., & Maroulis, I. (2021). Psychological implications on stoma patients waiting for reversal in the era of COVID-19 pandemic. The British Journal of Surgery, 108(4), e181. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/bjs/znab022.
  198. Velissaris, D., Poulas, K., Kotsalou, C., Paraskevas, T., Oikonomou, E., & Vantarakis, A. (2021). First report of reduced severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 viral load after nasopharyngeal wash with hypertonic water. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14804.
  199. Fouzas, S., Gidaris, D., Karantaglis, N., Opsimos, H., Alexopoulos, E. I., Douros, K., Kirvassilis, F., Paraskakis, E., Anthracopoulos, M. B., Marangos, M., & Tsanakas, I. (2021). Pediatric Pulmonary Function Testing in COVID-19 Pandemic and Beyond. A Position Statement From the Hellenic Pediatric Respiratory Society. Frontiers in Pediatrics, 9, 673322. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fped.2021.673322.
  200. Giannouchos, T. V., Steletou, E., Saridi, M., & Souliotis, K. (2021). Mandatory vaccination support and intentions to get vaccinated for COVID-19: Results from a nationally representative general population survey in October 2020 in  Greece. Journal of Evaluation in Clinical Practice. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/jep.13588.
  201. Iliadi, V., Konstantinidou, I., Aftzoglou, K., Iliadis, S., Konstantinidis, T. G., & Tsigalou, C. (2021). The Emerging Role of Neutrophils in the Pathogenesis of Thrombosis in COVID-19. International Journal of Molecular Sciences, 22(10). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijms22105368.
  202. Kotsiou, O. S., Kotsios, V. S., Lampropoulos, I., Zidros, T., Zarogiannis, S. G., & Gourgoulianis, K. I. (2021). PM(2.5) Pollution Strongly Predicted COVID-19 Incidence in Four High-Polluted Urbanized Italian Cities during the Pre-Lockdown and Lockdown Periods. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijerph18105088.
  203. Lagadinou, M., Zorbas, B., & Velissaris, D. (2021). Vitamin D plasma levels in patients with COVID-19: A case series. Le Infezioni in Medicina, 29(2), 224–228. Διαθέσιμο από: https://www.infezmed.it/media/journal/Vol_29_2_2021_7.pdf.
  204. Mavragani, A., & Gkillas, K. (2021). Exploring the role of non-pharmaceutical interventions (NPIs) in flattening the Greek COVID-19 epidemic curve. Scientific Reports, 11(1), 11741. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90293-5.
  205. Fanni, D., Gerosa, C., Nurchi, V. M., Suri, J. S., Nardi, V., Congiu, T., Coni, P., Ravarino, A., Cerrone, G., Piras, M., Cau, F., Kounis, N. G., Balestrieri, A., Gibo, Y., van Eyken, P., Coghe, F., Venanzi Rullo, E., Taibi, R., Orrù, G., … Saba, L. (2021). Trace elements and the carotid plaque: The GOOD (Mg, Zn, Se), the UGLY (Fe, Cu), and the BAD (P, Ca)? European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(10), 3772–3790. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.26355/eurrev_202105_25945.
  206. Grafanaki, K., Georgiou, S., & Stratigos, A. J. (2021). Solidarity and Voluntarism Amid the COVID-19 Pandemic: Skin Cancer Screening for Blood Donors. Dermatology Practical & Conceptual, 11(3), e2021080. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5826/dpc.1103a80.
  207. Kanakaris, N., Giarelis, N., Siachos, I., & Karacapilidis, N. (2021). Shall I Work with Them? A Knowledge Graph-Based Approach for Predicting Future Research Collaborations. Entropy (Basel, Switzerland), 23(6). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/e23060664.
  208. Margos, N. P., Meintanopoulos, A. S., Filioglou, D., & Ellul, J. (2021). Intracerebral hemorrhage in COVID-19: A narrative review. Journal of Clinical Neuroscience : Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 89, 271–278. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jocn.2021.05.019.
  209. Giamarellos-Bourboulis, E. J., Daikos, G. L., Gargalianos, P., Gogos, C., Lazanas, M., Panagopoulos, P., Poulakou, G., Sambatakou, H., & Samarkos, M. (2021). The Role of Macrolides for the Management of Community-Acquired Pneumonia and Pneumonia by the Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): A Position Paper by Four  Medical Societies from Greece. Infectious Diseases and Therapy. https://doi.org/10.1007/s40121-021-00471-1.
  210. Gogos, C., Sachpekidis, V., Moschovidis, V., Styliadis, I., & Kounis, N. G. (2021). Kounis syndrome in a Covid-19 patient following intravenous azithromycin administration. Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology, 0. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.18176/jiaci.0723.
  211. Kounis, N. G., Koniari, I., & de Gregorio, C. (2021). COVID-19 and Kounis Syndrome: Deciphering Their Relationship. Balkan Medical Journal, 38(3), 145–149. https://doi.org/10.5152/balkanmedj.2021.21097.
  212. Lagadinou, M., Kostopoulou, E., Karatza, A., Marangos, M., & Gkentzi, D. (2021). The prolonged effects of COVID-19. A new “threat”? European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(13), 4611–4615. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.26355/eurrev_202107_26253.
  213. Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Manolis, A. A., Melita, H., & Manolis, A. S. (2021). COVID-19 Infection: A Neuropsychiatric Perspective. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, appineuropsych20110277. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.20110277.
  214. Michailides, C., & Velissaris, D. (2021). Common anti-oxidant vitamin C as an anti-infective agent with remedial role on SARS-CoV-2 infection. An update. Monaldi Archives for Chest Disease = Archivio Monaldi per Le Malattie Del Torace. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2021.1808.
  215. Neumer, S.-P., Patras, J., Holen, S., Lisøy, C., Askeland, A. L., Haug, I. M., Jeneson, A., Wentzel-Larsen, T., Adolfsen, F., Rasmussen, L.-M. P., Ingul, J. M., Ytreland, K., Bania, E. V., Sund, A. M., & Martinsen, K. (2021). Study protocol of a factorial trial ECHO: optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems. BMC Psychology, 9(1), 97. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s40359-021-00581-y.
  216. Tafanidou, E. K., & Gkentzi, D. (2021). Genetics and Vaccine development for SARS-CoV2 in the era of Personalized Medicine. Infectious Disorders Drug Targets. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.2174/1871526521666210720124950.
  217. Assimakopoulos, S. F., Markantes, G. K., Papageorgiou, D., Mamali, I., Markou, K. B., Marangos, M., & Michalaki, M. A. (2021). Low serum TSH in the acute phase of COVID-19 pneumonia: Thyrotoxicosis or a face of “non-thyroidal illness syndrome”?: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 000010151520210511. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1515/cclm-2021-0511.
  218. Daoussis, D., Leonidou, L., Kalogeropoulou, C., Paliogianni, F., & Tzouvelekis, A. (2021). Protracted severe COVID-19 pneumonia following rituximab treatment: Caution needed. Rheumatology International. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00296-021-04969-2.
  219. De Luca, G., Debel, N., Cercek, M., Jensen, L. O., Vavlukis, M., Calmac, L., Johnson, T., Ferrer, G. R., Ganyukov, V., Wojakowski, W., Kinnaird, T., von Birgelen, C., Cottin, Y., IJsselmuiden, A., Tuccillo, B., Versaci, F., Royaards, K.-J., Berg, J. T., Laine, M., … Verdoia, M. (2021). Impact of SARS-CoV-2 positivity on clinical outcome among STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insights from the ISACS STEMI COVID 19 registry. Atherosclerosis, 332, 48–54. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.06.926.
  220. Farsalinos, K., & Niaura, R. (2021). Speculation vs. Evidence in the association between e-cigarette use and COVID-19: A response to Soule et al. Preventive Medicine Reports, 23, 101295. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101295.
  221. Kostopoulou, E., Sinopidis, X., Gidaris, D., Karantaglis, N., Kassimos, D., Gkentzi, D., Karatza, A. A., Paraskakis, E., Jelastopulu, E., Dimitriou, G., & Fouzas, S. (2021). Parents under siege: The psychological impact of COVID-19 outbreak on children’s caregivers. Swiss Medical Weekly, 151(31–32). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4414/SMW.2021.w30012.
  222. Lagadinou, M., Zareifopoulos, N., Gkentzi, D., Sampsonas, F., Kostopoulou, E., Marangos, M., & Solomou, E. (2021). Alterations in lymphocyte subsets and monocytes in patients diagnosed with SARS-CoV-2 pneumonia: A mini review of the literature. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(15), 5057–5062. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.26355/eurrev_202108_26463.
  223. Lazaros, G., Klein, A. L., Hatziantoniou, S., Tsioufis, C., Tsakris, A., & Anastassopoulou, C. (2021). The Novel Platform of mRNA COVID-19 Vaccines and Myocarditis: Clues into the Potential Underlying Mechanism. Vaccine, 39(35), 4925–4927. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.07.016.
  224. Oikonomou, M.-E., Gkentzi, D., Karatza, A., Fouzas, S., Vervenioti, A., & Dimitriou, G. (2021). Parental Knowledge, Attitude, and Practices on Antibiotic Use for Childhood Upper Respiratory Tract Infections during COVID-19 Pandemic in Greece. Antibiotics (Basel, Switzerland), 10(7). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/antibiotics10070802.
  225. Rasmussen, M. I., Hansen, M. L., Pichler, G., Dempsey, E., Pellicer, A., El-Khuffash, A., A, S., Piris-Borregas, S., Alsina, M., Cetinkaya, M., Chalak, L., Özkan, H., Baserga, M., Sirc, J., Fuchs, H., Ergenekon, E., Arruza, L., Mathur, A., Stocker, M., … Greisen, G. (2021). Extremely Preterm Infant Admissions Within the SafeBoosC-III Consortium During the COVID-19 Lockdown. Frontiers in Pediatrics, 9, 647880. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fped.2021.647880.
  226. Γαριού, Α. (2021). Αναδυόμενες ασθένειες και εμβόλια: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση [Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. http://hdl.handle.net/10889/15006.
  227. Γκούμα, Σ. (2020). Η διδασκαλία STEM μαθημάτων με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης: Μια έρευνα δράσης για τη διδασκαλία του μαθήματος της εωγραφίας στην Ε΄ Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ανεστραμμένης τάξης (μοντέλο SOFLA) [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14240.
  228. Κότσαλου, Χ. (2020). Η χρήση των Omics technologies στον έλεγχο του αέρα [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14359.
  229. Μαυρόγιαννης, Χ. (2021). Η αντίδραση των αγορών στον Covid-19. Η περίπτωση του Βορρά και Νότου στην Ευρωζώνη [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14858.
  230. Μεϊντάνης, Ν. (2021). Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη χρηματοοικονομική επίδοση των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου “Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες” [Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14877.
  231. Ράπαϊ, Θ. (2021). Μοντελοποίηση διαλόγου με διαλογικούς πράκτορες (Chatbots) [Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/15011.
  232. Χαλμούκος, Θ. (2021). Η διάδοση των ψευδών ειδήσεων μέσω κοινωνικών δικτύων: Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14846.
  233. Χολή, Μ. (2021). Η επίδραση της κρίσης της δημόσιας υγείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο [Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών]. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/14830.
  234. Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., & Beligiannis, G. N. (2021). Associations between Traditional and Digital Leadership in Academic Environment: During the COVID-19 Pandemic. Emerging Science Journal, 5(4), 405–428. https://doi.org/10.28991/esj-2021-01286.
  235. Goudoudaki, S., Milioni, A., Kritikou, S., Velegraki, A., Patrinos, G. P., Gioula, G., Manoussopoulos, Y., & Kambouris, M. E. (2021). Fast, Scalable, and Practical: An Alkaline DNA Extraction Pipeline for Emergency Microbiomics Biosurveillance. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 25(8), 484–494. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1089/omi.2021.0090.
  236. Kounis, N. G., Koniari, I., de Gregorio, C., Assimakopoulos, S. F., Velissaris, D., Hung, M.-Y., Mplani, V., Saba, L., Brinia, A., Kouni, S. N., Gogos, C., Giovannini, M., Novembre, E., Arumugham, V., Ricke, D. O., Soufras, G. D., Nugent, K., Sestili, P., & Malone, R. W. (2021). COVID-19 Disease, Women’s Predominant Non-Heparin Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia and Kounis Syndrome: A Passepartout Cytokine Storm Interplay. Biomedicines, 9(8). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/biomedicines9080959.
  237. M. Rigou, M. Xenos, & S. M. Evangelou. (2021). Shifting the Flipped Classroom Online: Experiences from a Postgraduate Course on Usability Evaluation During COVID-19 Lockdown. 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 272–277. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9453998.
  238. Assimakopoulos, S. F., Aretha, D., Komninos, D., Dimitropoulou, D., Lagadinou, M., Leonidou, L., Oikonomou, I., Mouzaki, A., & Marangos, M. (2021). N-acetyl-cysteine reduces the risk for mechanical ventilation and mortality in patients with COVID-19 pneumonia: A two-center retrospective cohort study. Infectious Diseases (London, England), 1–8. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/23744235.2021.1945675.
  239. Assimakopoulos, S. F., Mastronikolis, S., DE Lastic, A.-L., Aretha, D., Papageorgiou, D., Chalkidi, T., Oikonomou, I., Triantos, C., Mouzaki, A., & Marangos, M. (2021). Intestinal Barrier Biomarker ZO1 and Endotoxin Are Increased in Blood of Patients With COVID-19-associated Pneumonia. In Vivo (Athens, Greece), 35(4), 2483–2488. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21873/invivo.12528.
  240. Feketea, G., & Vlacha, V. (2021). COVID-19 Score for Testing Symptomatic Low Risk Children: “STUDY SAFE”. Frontiers in Medicine, 8, 644813. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmed.2021.644813.
  241. Feketea, G., Vlacha, V., Tsiros, G., Voila, P., Pop, R. M., Bocsan, I. C., Stanciu, L. A., & Zdrenghea, M. (2021). Vitamin D Levels in Asymptomatic Children and Adolescents with Atopy during the COVID-19 Era. Journal of Personalized Medicine, 11(8). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jpm11080712.
  242. Kyriazopoulou, E., Poulakou, G., Milionis, H., Metallidis, S., Adamis, G., Tsiakos, K., Fragkou, A., Rapti, A., Damoulari, C., Fantoni, M., Kalomenidis, I., Chrysos, G., Angheben, A., Kainis, I., Alexiou, Z., Castelli, F., Serino, F. S., Tsilika, M., Bakakos, P., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2021). Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: A double-blind, randomized controlled phase 3 trial. Nature Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01499-z.
   • Kyriazopoulou, E., Poulakou, G., Milionis, H., Metallidis, S., Adamis, G., Tsiakos, K., Fragkou, A., Rapti, A., Damoulari, C., Fantoni, M., Kalomenidis, I., Chrysos, G., Angheben, A., Kainis, I., Alexiou, Z., Castelli, F., Serino, F. S., Tsilika, M., Bakakos, P., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2021). Author Correction: Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: A double-blind, randomized controlled phase 3 trial (Nature Medicine, (2021), 27, 10, (1752-1760), 10.1038/s41591-021-01499-z). Nature Medicine, 27(10), 1850. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01569-2.
  243. Velissaris, D., Paraskevas, T., Oikonomou, E., Bizos, A., Karamouzos, V., & Marangos, M. (2021). Evaluation of four novel prognostic scores on admission for COVID-19 mortality. An experience from a Mediterranean tertiary center. Acta Clinica Belgica, 1–5. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/17843286.2021.1972263.
  244. Akinosoglou, K., Delastic, A.-L., Dimakopoulou, V., Marangos, M., & Gogos, C. (2021). Elements of Th1/Th2 response and disease severity in COVID-19 patients: A short report. Journal of Medical Virology, n/a(n/a). https://doi.org/10.1002/jmv.27313. .
  245. Tzouvelekis, A., Akinosoglou, K., Karampitsakos, T., Panou, V., Tomos, I., Tsoukalas, G., Stratiki, M., Dimakou, K., Chrysikos, S., Papaioannou, O., Hillas, G., Bakakos, P., Stratakos, G., Anagnostopoulos, A., Koromilias, A., Boutou, A., Kioumis, I., Chloros, D., Kontakiotis, T., … Gogos, C. (2021). Epidemiological characteristics and outcomes from 187 patients with COVID-19 admitted to 6 reference centers in Greece: An observational study during the first  wave of the COVID-19 pandemic. Advances in Respiratory Medicine, 89(4), 378–385. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5603/ARM.a2021.0087.
  246. Tsatsakis, A., Vakonaki, E., Tzatzarakis, M., Flamourakis, M., Nikolouzakis, T. K., Poulas, K., Papazoglou, G., Hatzidaki, E., Papanikolaou, N. C., Drakoulis, N., Iliaki, E., Goulielmos, G. N., Kallionakis, M., Lazopoulos, G., Kteniadakis, S., Alegkakis, A., Farsalinos, K., & Spandidos, D. A. (2021). Immune response (IgG) following full inoculation with BNT162b2 COVID‑19 mRNA among healthcare professionals. International Journal of Molecular Medicine, 48(5). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3892/ijmm.2021.5033.
  247. Akinosoglou, K., & Gogos, C. (2021). Dexamethasone in COVID-19: Should we consider a “golden hour” practice? International Journal of Clinical Practice, 75(11). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijcp.14672.
  248. Kanterakis, A., Kanakaris, N., Koutoulakis, M., Pitianou, K., Karacapilidis, N., Koumakis, L., & Potamias, G. (2021). Converting biomedical text annotated resources into fair research objects with an open science platform. Applied Sciences (Switzerland), 11(20). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/app11209648.
  249. KOSTOPOULOU, E., ELIOPOULOU, M. I., ROJAS GIL, A. P., & CHRYSIS, D. (2021). Impact of COVID-19 on new-onset type 1 diabetes mellitus—A one-year prospective study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(19), 5928–5935. https://doi.org/10.26355/eurrev_202110_26869.
  250. Lazaros, G., Anastassopoulou, C., Hatziantoniou, S., Kalos, T., Soulaidopoulos, S., Lazarou, E., Vlachopoulos, C., Vassilopoulos, D., Tsakris, A., & Tsioufis, C. (2021). A case series of acute pericarditis following COVID-19 vaccination in the context of recent reports from Europe and the United States. Vaccine, 39(45), 6585–6590. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.09.078.
  251. Miliotou, A. N., Pappas, I. S., Spyroulias, G., Vlachaki, E., Tsiftsoglou, A. S., Vizirianakis, I. S., & Papadopoulou, L. C. (2021). Development of a novel PTD-mediated IVT-mRNA delivery platform for potential protein replacement therapy of metabolic/genetic disorders. Molecular Therapy – Nucleic Acids, 26, 694–710. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.omtn.2021.09.008.
  252. Ntatsoulis, K., Karampitsakos, T., Tsitoura, E., Stylianaki, E.-A., Matralis, A. N., Tzouvelekis, A., Antoniou, K., & Aidinis, V. (2021). Commonalities Between ARDS, Pulmonary Fibrosis and COVID-19: The Potential of Autotaxin as a Therapeutic Target. Frontiers in Immunology, 12. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.687397.
  253. Kostopoulou, E., Gkentzi, D., Papasotiriou, M., Fouzas, S., Tagalaki, A., Varvarigou, A., & Dimitriou, G. (2021). The impact of COVID-19 on paediatric emergency department visits. A one-year retrospective study. Pediatric Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41390-021-01815-w.
  254. Mourelatos, E. (2021). How personality affects reaction. A mental health behavioral insight review during the Pandemic. Current Psychology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02425-9.
  255. Giarelis,”>Intelligent Systems Reference Library, 212, 371–391. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/978-3-030-83620-7_16.
  256. Groumpos, P. P. (2021). Why modelling the COVID-19 pandemic using Fuzzy Cognitive Maps (FCM)? IFAC-PapersOnLine, 54(13), 305–310. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.10.464.
  257. Igoumenidis, M., & Suhonen, R. (2021). Virtuous nurses and the COVID-19 vaccine. Nursing Ethics, 28(7–8), 1093–1095. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/09697330211061254.
  258. Karakike, E., Dalekos, G. N., Koutsodimitropoulos, I., Saridaki, M., Pourzitaki, C., Papathanakos, G., Kotsaki, A., Chalvatzis, S., Dimakopoulou, V., Vechlidis, N., Paramythiotou, E., Avgoustou, C., Ioakeimidou, A., Kouriannidi, E., Komnos, A., Neou, E., Rovina, N., Stefanatou, E., Milionis, H., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2021). ESCAPE: An Open-Label Trial of Personalized Immunotherapy in Critically lll COVID-19 Patients. Journal of Innate Immunity. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1159/000519090.
  259. Kasti, A. N., Synodinou, K. D., Pyrousis, I. A., Nikolaki, M. D., & Triantafyllou, K. D. (2021). Probiotics regulating inflammation via NLRP3 inflammasome modulation: A potential therapeutic approach for COVID-19. Microorganisms, 9(11). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/microorganisms9112376.
  260. Kounis, N. G., Koniari, I., Mplani, V., Kouni, S. N., Plotas, P., & Tsigkas, G. (2022). Acute Myocardial Infarction Within 24 Hours After COVID-19 Vaccination: Is Kounis Syndrome the Culprit? American Journal of Cardiology, 162, 207. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.09.032.
  261. Maltezou, H. C., Anastassopoulou, C., Hatziantoniou, S., Poland, G. A., & Tsakris, A. (2021). Anaphylaxis rates associated with COVID-19 vaccines are comparable to those of other vaccines. Vaccine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.11.066.
  262. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolaki, N. E., & Melita, H. (2021). COVID-19 infection and body weight: A deleterious liaison in a J-curve relationship. Obesity Research and Clinical Practice, 15(6), 523–535. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.orcp.2021.10.006.
  263. Ragos, V., Adamopoulou, M., Manoli, A., Katsinis, S., Papouliakos, S., Dimas, O., Tsiambas, E., Roukas, D., Papanastasiou, G., Spyropoulou, D., Manaios, L., Asimakopoulos, A., Mastronikolis, N., & Anthouli-Anagnostopoulou, F. (2021). Impact of SARS-CoV-2 infection on oral carcinoma patients. Journal of B.U.ON., 26(5), 1719–1722.
  264. Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Manolis, A. A., Melita, H., & Manolis, A. S. (2021). COVID-19 Infection: A Neuropsychiatric Perspective. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 33(4), 266–279. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.20110277.
  265. Tranos, P. G., de Politis, P. B., Vasileiou, D., Balidis, M., Lokovitis, E., Asteriades, S., Vasileiades, V., Stavrakas, P., & Koronis, S. (2021). Unaccompanied Clinic Visits: Practical Consequences of a Stressor Imposed by the COVID-19 Pandemic. Journal of Patient Experience, 8. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/23743735211065264.
  266. Karampitsakos, T., Malakounidou, E., Papaioannou, O., Dimakopoulou, V., Zarkadi, E., Katsaras, M., Tsiri, P., Tsirikos, G., Georgiopoulou, V., Oikonomou, I., Davoulos, C., Velissaris, D., Sampsonas, F., Marangos, M., Akinosoglou, K., & Tzouvelekis, A. (2021). Tocilizumab improves 28-day survival in hospitalized patients with severe COVID-19: An open label, prospective study. Respiratory Research, 22(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s12931-021-01914-6.
  267. Georgas, A., Lampas, E., Houhoula, D. P., Skoufias, A., Patsilinakos, S., Tsafaridis, I., Patrinos, G. P., Adamopoulos, N., Ferraro, A., & Hristoforou, E. (2022). ACE2-based capacitance sensor for rapid native SARS-CoV-2 detection in biological fluids and its correlation with real-time PCR. Biosensors and Bioelectronics, 202. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114021.
  268. Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Ragos, V., Tsiambas, E., Katsinis, S., Manoli, A., Papouliakos, S., Roukas, D., Mastronikolis, S., Peschos, D., Batistatou, A., Kyrodimos, E., & Mastronikolis, N. (2022). From delta to Omicron: S1-RBD/S2 mutation/deletion equilibrium in SARS-CoV-2 defined variants. Gene, 814. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.146134.
  269. Skamnia, E., Economou, P., Bersimis, S., Frouda, M., Politis, A., & Alexopoulos, P. (2022). Hot spot identification method based on Andrews curves: An application on the COVID-19 crisis effects on caregiver distress in neurocognitive disorder. Journal of Applied Statistics. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/02664763.2021.2022607.
  270. Βenou, S., Ladhani, S., Dimitriou, G., & Gkentzi, D. (2021). Atypical Manifestations of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection in Children: A Systematic Review. Current Pediatric Reviews, 17(3), 162–171. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.2174/1573396317666210406153302.
  271. Kiekkas, P., & Tzenalis, A. (2022). The PACU as an Intensive Care Unit Before, During and After the COVID-19 Pandemic. Journal of Perianesthesia Nursing, 37(1), 151–152. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jopan.2021.08.005.
  272. Ampatzidis, G., & Armeni, A. (2022). Designing a learning environment to teach about COVID-19. Proceedings of the 11th International Conference in Open & Distance Learning: Experiences, Challenges, Prospects, 8-part B, 169–175. Διαθέσιμο από: https://www.doi.org/10.12681/icodl.3385.
  273. Adam, A., & Tsarsitalidou, S. (2022). Data misreporting during the COVID19 crisis: The role of political institutions. In Economics Letters (Vol. 213). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110348.
  274. Kounis, N. G., Koniari, I., Mplani, V., Plotas, P., & Tsigkas, G. (2022). First Identified Case of Fatal Fulminant Eosinophilic Myocarditis Following the Initial Dose of the Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 Vaccine (BNT162b2, Comirnaty): An Extremely Rare Idiosyncratic Necrotizing Hypersensitivity Reaction Different to Hypersensitivity or Drug-Induced Myocarditis. In Journal of Clinical Immunology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s10875-022-01228-2.
  275. Kounis, N. G., Mplani, V., Koniari, I., & Plotas, P. (2022). Rare cases of myocarditis after COVID-19 vaccination: Searching for diagnosis, type, treatment and prevention; [Casos raros de miocarditis tras la vacunación contra la COVID-19: Búsqueda de diagnóstico, tipo, tratamiento y prevención]. In Revista Espanola de Cardiologia (Vol. 75, Issue 3, pp. 278–279). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.10.007.
  276. Kounis, N. G., Mplani, V., Koniari, I., & Velissaris, D. (2022). Hypersensitivity myocarditis and COVID-19 vaccines. In Kardiologia polska (Vol. 80, Issue 1, pp. 109–110). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.33963/KP.a2021.0166.
  277. Patrinos, G. P., & Mitropoulou, C. (2022). Horizon Scanning: Teaching Genomics and Personalized Medicine in the Digital Age. In OMICS A Journal of Integrative Biology (Vol. 26, Issue 2, pp. 101–105). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1089/omi.2021.0119.
  278. De Luca, G., Algowhary, M., Uguz, B., Oliveira, D. C., Ganyukov, V., Zimbakov, Z., Cercek, M., Jensen, L. O., Loh, P. H., Calmac, L., Roura-Ferrer, G., Quadros, A., Milewski, M., Scotto di Uccio, F., von Birgelen, C., Versaci, F., Ten Berg, J., Casella, G., Wong, A. S. L., … Verdoia, M. (2022). COVID-19 pandemic, mechanical reperfusion and 30-day mortality in ST elevation myocardial infarction. Heart (British Cardiac Society), 108(6), 458–466. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-319750.
  279. Gogos, C., Sachpekidis, V., Moschovidis, V., Styliadis, I., & Kounis, N. G. (2022). Kounis Syndrome in a Covid-19 Patient Following Intravenous Administration of Azithromycin. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 32(1), 75–76. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.18176/jiaci.0723.
  280. Hatziantoniou, S., Anastassopoulou, C., Lampropoulou, V., Maltezou, H. C., Andreakos, E., Poland, G. A., & Tsakris, A. (2022). Comparative assessment of allergic reactions to COVID-19 vaccines in Europe and the United States. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/all.15257.
  281. Allam, C., Kounis, N. G., Chlawit, R., Saouma, M., & Badaoui, G. (2022). Kounis syndrome following COVID-19 vaccination. Baylor University Medical Center Proceedings. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/08998280.2022.2034226.
  282. Bania, A., Pitsikakis, K., Mavrovounis, G., Mermiri, M., Beltsios, E. T., Adamou, A., Konstantaki, V., Makris, D., Tsolaki, V., Gourgoulianis, K., & Pantazopoulos, I. (2022). Therapeutic Vitamin D Supplementation Following COVID-19 Diagnosis: Where Do We Stand?—A Systematic Review. Journal of Personalized Medicine, 12(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jpm12030419.
  283. Loukopoulos, A., & Papadimitriou, D. (2022). Organizational growth strategies for Greek social enterprises’ social impact during the COVID-19 pandemic. Social Enterprise Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1108/SEJ-10-2021-0084.
  284. Poulas, K., & Farsalinos, K. (2022). Response to McMahon et al’s “Cutaneous reactions reported after Moderna and Pfizer COVID-19 vaccination: A registry-based study of four hundred fourteen cases.” Journal of the American Academy of Dermatology, 86(4), e163–e164. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.09.071.
  285. Sartelli, M., Labricciosa, F. M., Coccolini, F., Coimbra, R., Abu-Zidan, F. M., Ansaloni, L., Al-Hasan, M. N., Ansari, S., Barie, P. S., Caínzos, M. A., Ceresoli, M., Chiarugi, M., Claridge, J. A., Cicuttin, E., Dellinger, E. P., Fry, D. E., Guirao, X., Hardcastle, T. C., Hecker, A., … Catena, F. (2022). It is time to define an organizational model for the prevention and management of infections along the surgical pathway: A worldwide cross-sectional survey. World Journal of Emergency Surgery, 17(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s13017-022-00420-4.
  286. Theodoridis, P. K., & Kavoura, A. (2021). The Impact of COVID-19 on Consumer Behaviour: The Case of Greece. 11–18. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66154-0_2.