Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Krátký popis knihovny a informačního centra (BIZ) Univerzity Patras

Knihovna a informační centrum (BIZ) Univerzity Patras je centrální knihovna univerzity, která tvoří společně s dalšími deseti oborovými knihovnami celou univerzitní knihovní síť. Knihovnu a informační centrum mohou využívat:

  • Členové pedagogického a výzkumného sboru Univerzity Patras (DEP)
  • Studenti a studující Univerzity Patras
  • Postgraduální studenti a doktorandi Univerzity Patras
  • Všichni zaměstnanci a spolupracovníci Univerzity Patras
  • Externí uživatelé (zkratkou EX), tj. lidé, kteří nepatří do žádné z uvedených kategorií; externí uživatelé platí paušální poplatek 30€ za vydání uživatelské karty.

Pro využívání služeb knihovny a informačního centra (BIZ) je nutná registrace uživatele
a zakoupení uživatelské karty. Karta je uživateli vydána na základě vyplnění formuláře. Registrací do knihovny uživatel potvrzuje, že četl výpůjční řád a interní pravidla BIZu, že je akceptuje a zavazuje se k jejich dodržování.

Prostor: Sbírky knih a nabízené služby BIZu se nacházejí ve čtyřech podlažích. K dispozici je celkově 400 studijních míst ve studovnách, umístěných ve všech patrech, dále 54 pracovních míst s počítačem, malá pracovna pro skupiny do šesti osob, 4 pracovny pro jednotlivé čtenáře (nacházejí se v suterénu a jsou vybaveny klimatizací a internetovým připojením), posluchárna s kapacitou 76 osob, studovna pro 20 osob a šatna se 124 uzamykatelnými skříňkami.

Internetové připojení je umožněno buďto kabelově, nebo též bezdrátově. Připojením k místní síti získává uživatel plný přístup k elektronickým databázím knihovny.

V případě dotazů ohledně studoven nebo čehokoliv dalšího se obracejte na Oddělení pro studovny a výpůjčky, které se nachází v 1. patře (telefon: 0030 2610 969620-21).

BIZ disponuje velkým množstvím tištěných knih, jež odpovídají studijním a vědeckým požadavkům Univerzity Patras. Hlavní část fondu se nachází v 1. a ve 2. patře. Menší sbírky jsou rozděleny do tematických celků – v knihovně naleznete například fond příruček (slovníky, sborníky, manuály), fond velkorozměrových publikací, či fond několikanásobných kopií, které se nacházejí ve speciálních regálech v 1. patře. Ve 3. patře naleznete sbírku darovaných knih, v přízemí se nacházejí disertační práce. Všechny elektronické zdroje BIZu naleznete v internetovém katalogu „Nereus“, který má vyhledávací rozhraní také v anglickém jazyce.

Další informace ke knižním publikacím, a také k časopisům (aktuálním i archivním číslům) dostanete v informačním koutku, umístěném v přízemí (telefon: 0030 2610 969634).

BIZ Vám ve spolupráci se Spolkem řeckých univerzitních knihoven (HEAL-Link) nabízí přístup k velkému množství elektronických zdrojů. Sbírka obsahuje přes 14 000 elektronických časopisů, které pokrývají všechny vědní obory studované na Univerzitě Patras. Elektronické časopisy jsou dostupné buď přes stránky BIZu nebo přes stránky Spolku řeckých univerzitních knihoven (HEAL Link).

BIZ nabízí také přístup k tisícům elektronických knih a příručkových materiálů díky dohodě HEAL-Linku s významnými vydavateli jako například Springer nebo Elsevier. Díky tomu jsou čtenářům k dispozici plné texty nepřeberného množství monografií, lexikonů, příruček, příspěvků z konferencí apod.

Tento rozsáhlý fond elektronických zdrojů umožňuje uživateli vytvoření vlastní rešerše vědeckých publikací na konkrétní téma nebo tyto zdroje a publikace sesbírat a stáhnout si je, případně vypůjčit si je. Fond elektronických zdrojů je rozdělen na bibliografický (obsahuje pouze informace o publikacích) a fulltextový (s přístupem k plnému textu článků a knih) a umožňuje tak získat přehled o těch vědních oblastech, o které se uživatel zajímá.

Jakmile jste nalezl/a studijní materiály, které jste požadoval/a, můžete si je stáhnout na flashdisk, případně je vytisknout. Tisk však podléhá omezením a platným uživatelským podmínkám dle ustanovení společnosti Electronic Services & Computer Equipment.

Pokud máte Vy nebo člen Vaší pracovní skupiny pohybové nebo zrakové omezení, můžete využít speciálně upravených pracovních míst. Ty se nacházejí v 1. patře a odpovídají takřka všem požadavkům na uzpůsobení techniky pro handicapované.

Další informace k on-line službám a elektronickým zdrojům dostanete v informačním koutku ve 2. patře (telefon: 0030 2610 969 636), nebo též v oddělení pro uživatele, situovaném rovněž ve 2. patře (telefon: 0030 2610 969623-30).

Pokud byste nenašel/nenašla požadovaný studijní materiál v BIZu, můžete se obrátit na Meziknihovní výpůjční službu, pomocí které pro Vás nalezneme žádaný materiál v některé další řecké, případně též zahraniční knihovně. Další informace k této službě a ceník služby naleznete v ILL kanceláři v 1. patře (telefon: 0030 2610969622; E-mail: illin@lis.upatras.gr).

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na BIZ pomocí e-mailu (info@lis.upatras.gr) nebo přes Facebook (http://www.facebook.com/libraryupatras) či Twitter (http://www.twitter.com/libraryupatras).


Translated by: Klára Rösslerová