Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Μεμονωμένες συνδρομές στα ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πολλών εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών, αλλά και σε βάσεις δεδομένων. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Συνδρομές σε τίτλους που διατίθενται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της HEAL-Link.
1findr
https://1findr.1science.com/home/
Από: Righter
9781118798478
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118798478
Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
0738-0526
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/4sreview
Από: Dunnivant
9780471758136
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471758132
Από: McGuffie
9780470857618
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0470857617
Από: Okaya
9781118666142
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/GM175
Από: Parker
9781118665060
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/AR037
Από: Doe
9781118666623
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT235
Από: Mather
9781444300604
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444300604
Από: Sharma
9781118259436
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118259436
Από: Gold
9781118669341
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/LN027
Από: O'Connor
9781118665732
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/WS007
Από: Wahrhaftig
9781118664810
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/SP022
Από: Lyons
9781118666821
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT162
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
2325-7695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/aatseeljournal
Από: Rashid
9781118670040
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/GM193
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
0365-0855
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapecommroya
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
0365-5695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapeprinphil
Από: Tabor
9781118666715
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT307
Από: Douglas
9780470985595
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470985595