Comparative politics

Comparative politics
0010-4159
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1968- (3 years)
https://www.jstor.org/journal/comppoli