International security

International security
0162-2889
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1976- (5 years)
https://www.jstor.org/journal/intesecu