Population (English edition)

Population (English edition)
1634-2941
Πανεπιστήμιο Πάτρων
2002- (2 years)
https://www.jstor.org/journal/popuengledit2002
Συνεχίζει το: Population: an English selection