Renaissance quarterly

Renaissance quarterly
0034-4338
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1967- (3 years)
https://www.jstor.org/journal/renaquar
Συνεχίζει το: Renaissance news. Απορρόφησε το: Studies in the Renaissance