Shakespeare quarterly

Shakespeare quarterly
0037-3222
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1950- (5 years)
https://www.jstor.org/journal/shakquar
Συνεχίζει το: Shakespeare Association bulletin, The