Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Koschmann, Timothy D.; Hall, Rogers.; Miyake, Naomi. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2002