Emotion and the arts

Emotion and the arts
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Hjort, Mette. – Εκδότης: Oxford University Press (US) – Έτος δημοσίευσης: 1997