Handbook of matrices

Handbook of matrices
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: L?tkepohl, Helmut. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1996