Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Fan, Jianqing.Yao, Qiwei. - Εκδότης: Springer-Verlag New York - Έτος δημοσίευσης: 2003