Geoinformatica Polonica

Geoinformatica Polonica
Ανοικτής Πρόσβασης
2014 – v. 13 (1), 2015 – v. 14 (1)
http://portico.org/stable?cs=ISSN_16422511
,