Multiferroic Materials

Multiferroic Materials
2299-3142
Ανοικτής Πρόσβασης
2015 – v. 1 (1)
http://portico.org/stable?cs=ISSN_22993142
,