Διάρκεια Συνδρομής
2008-
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Επιστημονική επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία εκδιδόταν σε έντυπη μορφή και από το 2006 εκδίδεται ηλεκτρονικά ως AUMJ.