Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης. Πρόκειται για μεμονωμένες συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών (βλ. JSTOR, NetLibrary, κλπ.), βάσεις δεδομένων και αξιολογημένους δικτυακούς τόπους.
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Περιεχόμενο που διατίθεται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Από: Borchers, Jan. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Oskarsson, Karin. - Εκδότης: World Bank - Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Berrar, Daniel P.; Dubitzky, Werner; Granzow, Martin - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
2325-7695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/aatseeljournal
Από: Lip, Gregory Y. H.; Blann, Andrew D. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Morris, Francis. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Provan, Andrew. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Watkins, Peter J. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Cantillon, Peter.; Wood, Diana.; Hutchinson, Linda. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Mayou, Richard.; Sharpe, Michael.; Carson, Alan. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Narens, Louis. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
0365-0855
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapecommroya
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
0365-5695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapeprinphil
2011-
http://academia.lis.upatras.gr/
Από: Macdonald, Ranald; Wisdom, James. - Εκδότης: Taylor & Francis - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nelson, Cary.Watt, Stephen - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Rock, Marcia L.; Ellis, Edwin S. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Burgstahler, Sheryl. - Εκδότης: Idea Group Publishing - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Slavitt, Earl B. - Εκδότης: American Bar Association - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών