Βάση δεδομένων

Annee Philologique, L’
1924-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://cpps.brepolis.net/aph/search.cfm?
EMIRE
Εργασία και εργαζόμενοι-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Εργασιακές σχέσεις, Βιομηχανική πολιτική, Labor-european Union countries, Industrial policy
1991-2003
https://www.eurofound.europa.eu/el/emire-dictionary
Journal and Highly Cited Data, JHCD
1997-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://jcr.clarivate.com/
MathSciNet
1864-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
Web of Science
1970-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.isiknowledge.com/
WebDewey
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://dewey.org/webdewey/login/login.html
Ανακοινώσεις Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
http://europa.eu/rapid/search.htm
Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσβάσιμη από σταθμό εργασίας της ΒΚΠ

Πανεπιστήμιο Πάτρων

Προσβάσιμη από σταθμό εργασίας της ΒΚΠ