Ηλεκτρονικό βιβλίο

Από: Bock, Gregory, Goode, Jamie – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lewis, J. L. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Righter
9781118798478
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118798478
Από: Kubinyi, Hugo.; Folkers, Gerd.; Martin, Yvonne Connolly – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mac Cormac, Earl R. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Newton-Smith, W. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Doe
9781118666623
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT235
Από: Pough, Frederick H.Scovil, Jeffrey. – Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Zill, Dennis G.Shanahan, Patrick, – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lerdahl, Fred.Jackendoff, Ray S. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Van Hecke, Gerald R.Karukstis, Kerry K. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Quin, Louis D. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Fisher, Burton D. – Εκδότης: Opera Journeys Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Caygill, Howard. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Wang, Hao. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Hardy, G. H.Snow, C. P. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Watson, James D. – Εκδότης: Cold Spring Harbor Laboratory Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Borchers, Jan. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών