Ηλεκτρονικό βιβλίο

Από: Oskarsson, Karin. – Εκδότης: World Bank – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Berrar, Daniel P.; Dubitzky, Werner; Granzow, Martin – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lip, Gregory Y. H.; Blann, Andrew D. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Morris, Francis. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Provan, Andrew. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Watkins, Peter J. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Cantillon, Peter.; Wood, Diana.; Hutchinson, Linda. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Mayou, Richard.; Sharpe, Michael.; Carson, Alan. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Narens, Louis. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Macdonald, Ranald; Wisdom, James. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nelson, Cary.Watt, Stephen – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Rock, Marcia L.; Ellis, Edwin S. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Burgstahler, Sheryl. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Slavitt, Earl B. – Εκδότης: American Bar Association – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mesibov, Gary B.Howley, Marie. – Εκδότης: David Fulton Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Douglas
9780470985595
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470985595
Από: Kember, David. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Cemen
9781118944998
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118944998
Από: Motoda, Hiroshi. – Εκδότης: IOS Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών