Ηλεκτρονικό βιβλίο

http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=45417
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Joel H. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=78216
NetLibrary – Παν. Πατρών
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=100044
NetLibrary – Παν. Πατρών
John Simon.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=7982
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=54394
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Steve.Sbihli
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=11565
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=57122
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
D. W. – Εκδότης: John Wiley & Sons
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=11617
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=24252
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
David H. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=8385
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bock, Gregory, Goode, Jamie – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lewis, J. L. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Kubinyi, Hugo.; Folkers, Gerd.; Martin, Yvonne Connolly – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mac Cormac, Earl R. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Newton-Smith, W. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Pough, Frederick H.Scovil, Jeffrey. – Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Zill, Dennis G.Shanahan, Patrick, – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lerdahl, Fred.Jackendoff, Ray S. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών