Ηλεκτρονικό Περιοδικό

1907- (2 years)
0002-9300
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjintelaw
1900- (7 years)
0002-936x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/americanjnursing
1998-2013
0363-6143
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://ajpcell.physiology.org/content/by/year
1998-2013
1040-0605
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://ajplung.physiology.org/content/by/year
Συνεχίζει το: Midwest journal of political science
1973- (1 year)
0092-5853
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjpoliscie
1997-2013
0002-953x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://ajp.psychiatryonline.org/loi/ajp
Συνεχίζει το: Hebraica. Συνεχίζεται από: Journal of Near Eastern studies
1895-1941
1062-0516
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjsemilanglit
1895- (5 years)
0002-9602
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjsoci
Απορρόφησε το: Proceedings of the American Political Science Association. Συνεχίζεται εν μέρει από: PS
1906- (3 years)
0003-0554
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerpoliscierevi
Συνεχίζεται από: American statistician, The
1938-1946
2334-3915
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerstatassocbu
1997-2012
0003-2654
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1874-1883
0741-7918
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/analyst
2009 – v. 63 (1-4), 2009/2010 – v. 64 (1-4), 2010/2011 – v. 65 (1-4), 2011/2012 – v. 66 (1-4)
Ανοικτής Πρόσβασης
http://portico.org/stable?cs=ISSN_03651118
,
2009 – v. 26 (1-4), 2009 – v. 27 (1-4), 2010 – v. 28 (1-4), 2011/2012 – v. 29 (1-4), 2012/2013 – v. 30 (1-4)
2083-7399
Ανοικτής Πρόσβασης
http://portico.org/stable?cs=ISSN_02394243
,
1972- (5 years)
0084-6570
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annurevianth
1970-2002
0066-4162
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolsyst
Συνεχίζει το: Annual review of ecology and systematics
2003- (5 years)
1543-592x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolevol