Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1540-5079
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: American journal of archaeology
1885-1896
Διεύθυνση διαδικτύου
American journal of international law, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9300
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1907- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-936x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1900- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0363-6143
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1040-0605
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
American journal of political science
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0092-5853
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Midwest journal of political science
1973- (1 year)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-953x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1062-0516
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Hebraica. Συνεχίζεται από: Journal of Near Eastern studies
1895-1941
Διεύθυνση διαδικτύου
American journal of sociology
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9602
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1895- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American political science review, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-0554
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορρόφησε το: Proceedings of the American Political Science Association.
1906- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American quarterly
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-0678
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1949- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2334-3915
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: American statistician, The
1938-1946
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-2654
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2012
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0741-7918
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annals of mathematics.
1874-1883
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Ιστορικό τίτλου
2009 - v. 63 (1-4), 2009/2010 - v. 64 (1-4), 2010/2011 - v. 65 (1-4), 2011/2012 - v. 66 (1-4)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2083-7399
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Ιστορικό τίτλου
2009 - v. 26 (1-4), 2009 - v. 27 (1-4), 2010 - v. 28 (1-4), 2011/2012 - v. 29 (1-4), 2012/2013 - v. 30 (1-4)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0084-6570
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Biennial review of anthropology.
1972- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0066-4162
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annual review of ecology, evolution and systematics.
1970-2002
Διεύθυνση διαδικτύου