Αρχιτεκτονική

Από: Lerdahl, Fred.Jackendoff, Ray S. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Fisher, Burton D. – Εκδότης: Opera Journeys Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Patton, Sharon F. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Attoe, Wayne.Logan, Donn. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1989
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Sutton, Robert Kent. – Εκδότης: University Press of Colorado – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Dinteman, Walter. – Εκδότης: University of Scranton Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Johns, Christopher M. S. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Stasiowski, Frank. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nicholson, M. P. – Εκδότης: Spon Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Read, Alan – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Heynen, Hilde. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Macy, Christine.?5785858.Bonnemaison, Sarah. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Elleh, Nnamdi. – Εκδότης: Greenwood Publishing Group – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Upton, Dell. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Kwinter, Sanford. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Druckrey, Timothy. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Krukowski, Lucian. – Εκδότης: University of Massachusetts Press – Έτος δημοσίευσης: 1987
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Shepheard, Paul. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Carrier, David. – Εκδότης: University of Massachusetts Press – Έτος δημοσίευσης: 1987
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Larson, Magali Sarfatti. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Παν. Πατρών