Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Bilski, Emily D. - Εκδότης: University of California Press - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Eynat-Confino, Ir?ne. - Εκδότης: Southern Illinois University Press - Έτος δημοσίευσης: 1987
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: King, Anthony D. - Εκδότης: Taylor & Francis - Έτος δημοσίευσης: 1980
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Camenson, Blythe. - Εκδότης: McGraw-Hill Professional - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Sannwald, William W. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Hayward, Susan. - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 2000
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Riley, Charles A. - Εκδότης: University Press of New England - Έτος δημοσίευσης: 1995
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: University of Alabama Press - Έτος δημοσίευσης: 1993
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Payne, Darwin Reid. - Εκδότης: Southern Illinois University Press - Έτος δημοσίευσης: 1994
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Larkham, P. J. - Εκδότης: Taylor & Francis - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Sendzimir, Jan.; Guy, G. Bradley. - Εκδότης: Spon Press - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Rajchman, John. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Petersen, Andrew. - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Dorn, Dennis.Shanda, Mark. - Εκδότης: Southern Illinois University Press - Έτος δημοσίευσης: 1992
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Harbison, Robert. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Hjort, Mette. - Εκδότης: Oxford University Press (US) - Έτος δημοσίευσης: 1997
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Fox, Warwick. - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Dovey, Kim. - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Twombly, Robert C. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 1979
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Dissanayake, Ellen. - Εκδότης: University of Washington Press - Έτος δημοσίευσης: 1995