Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Hardesty, Larry L. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Hawthorne, Karen.Gibson, Jane E. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Millon, Marc. - Εκδότης: Intellect Books - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Kitromilides, Paschalis.Evriviades, Marios L. - Εκδότης: ABC-CLIO - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Hafner, Arthur Wayne. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 1998
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Evans, G. Edward.Zarnosky, Margaret R. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Arms, William Y. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Arms, William Y. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Veremis, Thanos.Dragoumis, Mark - Εκδότης: ABC-CLIO - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Yee, Martha M.Layne, Sara Shatford. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Apostolou, Nicholas G.Crumbley, D. Larry. - Εκδότης: Barron's - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Nolan, Christopher W. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 1998
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Bopp, Richard E. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Olson, Hope A.Boll, John J.; Aluri, Rao. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 2001
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Osborne, Larry N.Nakamura, Margaret. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 2000
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Budd, John. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Wilson, Thomas C. - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Norlin, Elaina.Winters, CM! - Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association - Έτος δημοσίευσης: 2002