Βιβλιοθηκονομία

Από: Hardesty, Larry L. – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Hawthorne, Karen.Gibson, Jane E. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Millon, Marc. – Εκδότης: Intellect Books – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Kitromilides, Paschalis.Evriviades, Marios L. – Εκδότης: ABC-CLIO – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Hafner, Arthur Wayne. – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Evans, G. Edward.Zarnosky, Margaret R. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Arms, William Y. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Arms, William Y. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Veremis, Thanos.Dragoumis, Mark – Εκδότης: ABC-CLIO – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Yee, Martha M.Layne, Sara Shatford. – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Apostolou, Nicholas G.Crumbley, D. Larry. – Εκδότης: Barron’s – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Nolan, Christopher W. – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bopp, Richard E. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Olson, Hope A.Boll, John J.; Aluri, Rao. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Osborne, Larry N.Nakamura, Margaret. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Budd, John. – Εκδότης: Libraries Unlimited – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Wilson, Thomas C. – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Norlin, Elaina.Winters, CM! – Εκδότης: ALA Editions of the American Library Association – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών