Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες

Από: Hanzo, Lajos.Wong, C. H.; Yee, M. S. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Neelakanta, Perambur S.Chatterjee, Rajeswari – Εκδότης: Research Studies Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lee, Chang-Ho.Laskar, Joy. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Muller, Nathan J. – Εκδότης: Artech House, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Mikalsen, Arne.Borgesen, Per. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Massam, Peter. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Clayton, Jade. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Cavers, James K. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Tellado, Jose. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Janaswamy, Ramakrishna. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Snell, Ned. – Εκδότης: Sams Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Okamoto, Garret T. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Fensel, Dieter. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Parsons, J. D. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=54394
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Steve.Sbihli
Από: Mann, Steve.Sbihli, Scott. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Oppenheimer, Priscilla.Bardwell, Joseph – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Soleymani, Mohammad Reza.Gao, Yingzi,; Vilaipornsawai, Usa. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Shiu, Da-Shan. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών