Διοίκηση

Από: Lewis, Herschell Gordon.Nelson, Carol – Εκδότης: NTC Contemporary – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Schumann, David W. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Miranda, Mario J.Fackler, Paul L. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Hughes, Howard. – Εκδότης: Butterworth-Heinemann – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Becker, William E. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Finkelstein, Clive.Aiken, Peter. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lee, John C. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Khosrowpour, Mehdi – Εκδότης: IRM Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Neilson, Robert E. – Εκδότης: Idea Group Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Rosner, Bob.Halcrow, Allan.; Levins, Alan S. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Reisinger, Yvette.Turner, Lindsay W. – Εκδότης: Butterworth-Heinemann – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Downes, John.Goodman, Jordan Elliot. – Εκδότης: Barron’s – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Fennell, David A. – Εκδότης: CABI Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Jafari, Jafar. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: L?ck, Michael,; Kirstges, Torsten. – Εκδότης: Multilingual Matters – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Sage, Andrew P. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Duina, Francesco G. – Εκδότης: State University of New York Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Jackson, Acy L.Geckeis, C. Kathleen. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Apostolopoulos, Yiorgos.; Gayle, Dennis John – Εκδότης: Greenwood Publishing Group – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Theobald, Kate.; Buckingham, Susan. – Εκδότης: Woodhead Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών