Θεολογία

Από: Dogniez, C?cile. – Εκδότης: Brill Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Mills, Laurence-Khantipalo. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Cameron, Averil. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1991
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Palmer, Michael F. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nilsson, Martin P. – Εκδότης: University of Pennsylvania Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Ruthven, Malise. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Jung, C. G. – Εκδότης: Yale University Press – Έτος δημοσίευσης: 1966
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Boojamra, John Lawrence. – Εκδότης: Fordham University Press – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Cicero, Marcus Tullius.Walsh, P. G. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Α.Π.Θ.