Λογοτεχνία

Από: Eemeren, F. H. van.Grootendorst, R.; Snoeck Henkemans, Arnolda Francisca. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Long, Timothy. – Εκδότης: Southern Illinois University Press – Έτος δημοσίευσης: 1986
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Allen, Polly Wynn. – Εκδότης: University of Massachusetts Press – Έτος δημοσίευσης: 1988
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Cahill, Jane. – Εκδότης: Broadview Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Hesiod.Tandy, David W.; Neale, Walter C. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Goodspeed, Edgar Johnson.Owen, William Bishop – Εκδότης: University of Oklahoma Press – Έτος δημοσίευσης: 1969
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bloom, Harold. – Εκδότης: Chelsea House Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1990
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Frucht, William – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων