Πολιτικές επιστήμες

Από: Anderson, Malcolm. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Miller, David – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Perry, Michael J. – Εκδότης: Oxford University Press (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων