Τεχνολογία και μηχανική

Από: Oskarsson, Karin. – Εκδότης: World Bank – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Watts, John F.Wolstenholme, John. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nguyen, Cam. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1981
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Kopparapu, Sunil K.Desai, Uday B. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Cuff, Yvonne Hutchinson. – Εκδότης: University of Pennsylvania Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Kaufmann, Elton N. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lee, Hae-Geon. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mathie, Alton J. – Εκδότης: The Fairmont Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Nethercot, D. A. – Εκδότης: Spon Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Gibilisco, Stan. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Illston, J. M.; Domone, P. L. J. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Simmons, H. Leslie.Olin, Harold Bennett. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Simons, Rainee. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Gielisse, Peter J. – Εκδότης: Technomic Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Ardalan, Abol. – Εκδότης: Technomic Publishing – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Kolund?zija, Branko M.Djordjev?c, A. R. – Εκδότης: Artech House, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Montrose, Mark I. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Bell, F. G. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών