Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681748801 (ebook); 9781681748771 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Colm T. Whelan.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου