Αγγλική λογοτεχνία-Ιστορία και κριτική

1934- (5 years)
0013-8304
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/elh