Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1559-2723
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Estuaries.
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0749-0208
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Litoralia.
1985-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0742-6054
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of coastal research.
1984
Διεύθυνση διαδικτύου