Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750315029 (ebook); 9780750315005 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Andrew Levan.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου