Αμερική-Ιστορία

1973- (5 years)
0048-7511
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/reviamerhist
1892- (5 years)
0043-5597
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jstor.org/journal/willmaryquar